CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 8

 Kính bạch chư Tôn đức trụ trì các miền tịnh xá trong Giáo đoàn III,

Nhằm “Bồi dưỡng đạo hạnh” cho các Sa-di, Sa-di-ni và tập sự trong Giáo đoàn III,  mỗi năm Giáo đoàn có 3 khóa 10 ngày được tổ chức vào 3 mùa: mùa xuân, mùa thu và mùa đông. Đến nay, Giáo đoàn đã tổ chức thành công viên mãn 7 khóa. Thể theo sự thống nhất của toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn trong ngày Rằm tháng Bảy vừa qua, nay thông báo đến các vị trụ trì sắp xếp cho các vị sa-di, sa-di-ni và tập sự (và cả các vị tân thọ Tỳ-kheo nhưng chưa đủ các khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh”) đến thọ học.

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Thời gian: Từ ngày 26 tháng 07 đến mùng 07 tháng 08 năm Giáp Ngọ (nhằm 21 đến 31/08/2014).

Các vị tôn đức chứng minh và giáo thọ đã được cung thỉnh và nhận lời: HT. Giác Tần, HT. Giác Thành, TT. Giác Phùng, TT. Giác Trí, TT. Giác Minh, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Kiến, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, SC. Hiếu Liên. ĐĐ. Giác Hoàng sẽ quản chúng từ ngày 26 đến mùng 2. ĐĐ. Giác Phổ sẽ quản chúng vào mùng 3 đến mùng 7.

Các môn sẽ được học: Các bài học Sa-di, Giáo lý căn bản, lịch sử Hệ phái, Lịch sử Giáo đoàn, cách hành thiền, Chơn Lý. Ngoài ra, chư Tôn đức sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để vượt qua những chướng ngại trong đời sống tu tập.

Chiều ngày 25 tập trung. Tối 25 họp chúng để phân chia tổ. Sáng 26 khất thực (đối với những vị đã đắp y). Sau khất thực là lễ khai mạc.

Hành trang mang theo: CMND, y, bát, tọa cụ, ca, muỗng và Luật nghi Khất Sĩ.

Nay thông báo đến các vị trụ trì để sắp xếp cho các vị sa-di, sa-di-ni và tập sự về tham học đúng ngày giờ nêu trên.

Cung kính,

TM. BAN GIÁO DỤC TĂNG NI GIÁO ĐOÀN

PHÓ THƯỜNG TRỰC

 

TK. GIÁC HOÀNG  

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan