CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 10 của Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” dành cho các vị Sa-di, Sa-di-ni và tập sự lần thứ 10 của Giáo đoàn III được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chánh (158 Giải Phóng, tổ dân phố 4, thị trấn EaDrăng, huyện EaHl’eo, tỉnh Đăk Lăk). Khóa tu được tổ chức 10 ngày, từ ngày 13 đến 23 tháng 2 năm Ất Mùi (nhằm 1 đến 11 tháng 4 năm 2015).

Thời khóa căn bản cũng sẽ giống với các khóa trước. Ngày đầu và ngày cuối, chư Tôn đức Tăng Ni sẽ đi khất thực hóa duyên để quảng kết thiện duyên với Phật tử và bà con tại địa phương cũng như ôn lại gương hạnh trì bình của Đức Phật và chư Thánh đệ tử thời Phật còn tại thế.

Đại chúng Tăng Ni sẽ vân tập vào chiều 12 âm lịch và sẽ kết thúc vào trưa ngày 23, sau đó đến Tịnh xá Ngọc Quang để thành tâm làm lễ Tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Giác Dũng vào ngày 24.

Ban Chứng minh, Ban Tổ chức và Ban Giáo thọ như sau:

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Tần – Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Phương – Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Thuận – Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Phú Yên, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn III

BAN TỔ CHỨC

TT. Giác Trí – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni: Trưởng ban Tổ chức

TT. Giác Tiến - Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Tri sự phó Giáo đoàn III: Phó ban Tổ chức

ĐĐ. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái, Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni kiêm Trưởng ban Văn hóa Giáo đoàn III: Chánh Thư ký

ĐĐ. Giác Phổ – Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN đặc trách Khất Sĩ, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Phó ban Hoằng pháp Giáo đoàn III: Phó Thư ký 

ĐĐ. Giác Đoan - Tăng trú xứ Tịnh xá Ngọc Đà - Đà Lạt - Lâm Đồng: Quản chúng

Ni trưởng Cảnh Liên: Chứng minh Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III: Hóa chủ

NS. Lãnh Liên –Phó Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III: Trưởng ban Quản chúng Ni

SC. Hiếu Liên – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Chánh Thư ký Ni chúng Giáo đoàn III: Phó Thư ký kiêm Phó Hóa chủ

SC. Hoa Liên – Thư ký Ni chúng Giáo đoàn III: Phó ban Quản Chúng Ni

LỊCH GIẢNG CỦA BAN GIÁO THỌ

Ngày 13 (Thứ 4): Khai mạc: Cung thỉnh chư Tôn đức Khất Sĩ tại tỉnh Đăk Lăk:HT. Giác Thanh (Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk), HT. Giác Chí (Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk), TT. Giác Tiến.[1]

Ngày 14 (Thứ 5): Sáng NT. Hiệp Liên (Phó ban đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III); chiều HT. Giác Phương.

Ngày 15 (Thứ 6): HT. Giác Phương

Ngày 16 (Thứ 7): ĐĐ. Giác Hành (Tiến sĩ Phật học tại Đại học New Delhi, Ấn Độ).

Ngày 17 (Chủ Nhật): ĐĐ. Giác Nhường (Giáo thọ Học viện PGVN tại TP. HCM, Phó ban Văn hóa Giáo đoàn III) .

Ngày 18 (Thứ Hai): Sáng Ban Tôn giáo, chiều NT. Cảnh Liên.

Ngày 19 (Thứ Ba): ĐĐ. Giác Kiến (Tăng tại trú xứ Tịnh xá Ngọc Phương - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đăk Lăk).

Ngày 20 (Thứ Tư): HT. Giác Minh (Trị sự phó Giáo đoàn III, đặc trách Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử).

Ngày 21 (Thứ Năm): TT. Giác Duyên (Giáo thọ HVPGVN tại TP. HCM, Chánh Thư ký Giáo đoàn III).

Ngày 22 (Thứ Sáu): HT. Giác Thành (Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Tri sự phó Giáo đoàn III, đặc trách Trưởng ban Kinh tế Tài chánh kiêm Phó ban Tăng sự).

Ngày 23 (Thứ Bảy): Bế mạc: HT. Giác Thành, TT. Giác Tiến và nhiều chư Tôn đức Giáo phẩm khác.

* Trong 10 ngày trên, HT. Giác Toàn (Giáo phẩm Thường trực Hệ phái) sẽ quang lâm thăm viếng và sách tấn đại chúng một buổi.

Kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn III liễu tri để cho các vị Sa-di, Sa-di và tập sự về tham dự, các Phật tử biết lịch và chương trình để phát tâm về tịnh xá công quả... để góp phần bồi dưỡng đạo hạnh, đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ, góp phần xương minh đạo pháp trong hiện tại và tương lai.

Kính thông báo,

TK. Giác Hoàng[1] Những chức danh đã được ghi ở trên, nên xin mạn phép không ghi lại phía dưới.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan