CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 11 của Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm và các vị Trụ trì Giáo đoàn III,

Thưa các hành giả,

Nhằm kiện toàn giới hạnh, tạo điều kiện cho các Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni và tập sự phát triển nội quán, chư Tôn đức Giáo đoàn đã tổ chức khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” từ năm 2010 đến nay đã trải qua 10 khóa.

txngocninh1-lamdong

Năm nay, Ni sư Tỉnh Liên (Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh, xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) phát tâm đăng cai tổ chức khóa tu lần thứ 11.

Thời gian: Sáng ngày 17 đến 27 tháng 8 Ất Mùi (Thứ Ba, 29/09/2015). Tất cả các hành giả phải tập trung đến Tịnh xá Ngọc Ninh trễ nhất là 17 giờ ngày 16 tháng 8 để ổn định hội chúng. 19 giờ họp chúng và công bố Nội quy, Thời khóa biểu, chia chúng phân ban, v.v...

Hành trang cần mang theo: Sổ khóa tu, CMND.

Nay thông báo đến tất cả các vị trụ trì tạo điều kiện cho các vị Sa-di, Sa-di-ni và tập sự về địa điểm trên để được học tu, góp phần trang nghiêm Giáo đoàn, Hệ phái và Giáo hội.

Nay kính thông báo,

Hồ Chí Minh, ngày 04/09/2015

TM. Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

Phó Ban Thường trực

 

TK. Giác Hoàng

 

DANH SÁCH CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ & BAN QUẢN CHÚNG

 

KHÓA TU “BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH” LẦN THỨ 11

 

 

 BAN CHỨNG MINH: 

HT. GIÁC HÙNG

HT. GIÁC PHÙNG 

 

BAN TỔ CHỨC:  

HT. Giác Trí: Trưởng ban

HT. Giác Minh: Phó ban

ĐĐ. Giác Hoàng: Phó ban kiêm Chánh Thư ký 

NS. Tỉnh Liên: Phó ban

ĐĐ. Giác  Phổ: Phó Thư ký kiêm Quản chúng

ĐĐ. Giác Nhường: Phó Thư ký kiêm Quản chúng

ĐĐ. Giác Đoan: Quản chúng Tăng

NS. Dung Liên: Quản chúng Ni

 NS. Mẫn Liên: Quản chúng Ni

NS. Hải Liên: Quản chúng Ni

SC. Liên Loan: Thư ký Ni

SC. Hiền Liên: Quản chúng Ni 

SC. Tuyền Liên: Quản chúng Ni

SC. Yên Liên: Ngoại hộ 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA CÁC VỊ GIÁO THỌ VÀ BAN QUẢN CHÚNG

Chiều ngày 16: Các vị đồng có mặt: HT. Giác Hùng, HT. Giác Phùng, HT. Giác Trí, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Nguyệt.

Sáng 17: HT. Giác Minh có mặt để cùng đi khất thực. Khai mạc: ĐĐ. Giác Hoàng làm MC.

Sau đây là lịch giảng của chư Tôn đức Giáo thọ:

Chiều 17: HT. Giác Phùng 

Ngày 18: HT. Giác Trí

Ngày 19: ĐĐ. Giác Viễn

Ngày 20: HT. Giác Minh

Ngày 21: ĐĐ. Giác Nhường 

Ngày 22: ĐĐ. Giác Hoàng 

Ngày 23: ĐĐ. Giác Phổ

Ngày 24: NT. Hiệp Liên

Ngày 25: NS. Dung Liên và SC. Tuyền Liên

Ngày 26: HT. Giác Trong

Ngày 27: Bế mạc. HT. Giác Trong và HT. Giác Minh  chứng minh, ĐĐ. Giác Phổ điều phối chương trình, ĐĐ. Giác Đoan báo cáo về tình hình tu học.

ĐĐ. Giác Nhường: Quản chúng từ ngày 17 đến 22.

ĐĐ. Giác Phổ: Quản chúng từ ngày 23 đến 27.

ĐĐ. Giác Đoan: Cùng với nhị vị Đại đức nêu trên quản chúng suốt 11 hôm.  

  

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan