CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thông báo khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 7

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              HỆ PHÁI KHẤT SĨ                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 GIÁO ĐOÀN III

                 Số  TB/BTS

 THÔNG BÁO

V/v Tham dự khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 7

Kính gửi: Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo đoàn.

Các vị trụ trì các tịnh xá, tịnh thất trong Giáo đoàn.

            Thể theo thống nhất của Ban Trị sự Giáo đoàn tại khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 6 tại Tịnh xá Ngọc Túc, huyện Đăk-pơ, tỉnh Gia Lai, nay Ban Trị sự Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ thông báo như sau:

            Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh dành cho tân Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di và Sa-di-ni, tập sự lần thứ 7 của Giáo đoàn III sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chơn (do Ni sư Lãnh Liên trụ trì).

            Địa chỉ: Tịnh xá Ngọc Chơn, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, ĐT: 0976118092 – 05003872281.

            Thời gian: Từ ngày 25/03 đến ngày 04/04/2014 (nhằm ngày 25/02 đến ngày 05/03/ Giáp Ngọ).

            Hành trang mang theo: đồ dùng của mỗi hành giả như tọa cụ, bát, muỗng… chứng minh nhân dân hoặc chứng nhận Bồi dưỡng đạo hạnh (nếu có).

            Vậy Ban trị sự Giáo đoàn III thông báo đến quý vị Tăng Ni, trụ trì các tịnh xá, tịnh thất trực thuộc Giáo đoàn biết và tạo điều kiện thuận lợi cho chúng đệ tử tham gia khóa tu và xin đăng ký trước đến Tịnh xá Ngọc Chơn theo số điện thoại trên để tiện việc sắp xếp.

            Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành.

Nha Trang, ngày 27 tháng 02 năm 2014

TM. Ban Trị sự Giáo đoàn

Trưởng ban

 

HT. THÍCH GIÁC THUẬN

 Lưu ý cách đi: Tới TP. Ban Mê Thuột, đón xe ra Buôn Hồ khoảng 40 km nữa, tịnh xá nằm phía tay phải. Đi từ hướng Gia Lai qua, tịnh xá nằm phía tay trái.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan