CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thông báo khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần thứ 9

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức trụ trì Giáo đoàn III,

Các hành giả quý mến,

Khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 9 do Giáo đoàn III tổ chức dành cho các vị Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni và tập sự trong Giáo đoàn III sẽ diễn ra từ tối 18 đến sáng 29 tháng 11 năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 08 đến 19 tháng 01 năm 2015)

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Tòng, thôn Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Vật dụng cần đem theo:Y, bát, tọa cụ, muỗng, ca, CMND.

Vì lợi ích cho bản thân trong quá trình học hỏi và tu tập trong quá trình kiện toàn Sa-môn hạnh, rất mong các vị trụ trì hoan hỷ cho các đệ tử về trú xứ và thời gian nêu trên để “tập sống chung tu học” dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức Giáo phẩm và Giáo thọ trong Giáo đoàn.

  

BAN CHỨNG MINH VÀ BAN TỔ CHỨC

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn: Chứng minh Khóa tu

HT. Giác Thuận – Tri sự trưởng Giáo đoàn III: Chứng minh Khóa tu

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Trí – Tri sự phó Giáo đoàn kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni: Trưởng ban Tổ chức

HT. Giác Phùng – Tri sự phó Giáo đoàn: Phó ban Thường trực kiêm Hóa chủ

ĐĐ. Giác Hoàng – Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni: Chánh Thư ký

ĐĐ. Giác Phổ  – Phó ban Hoằng pháp: Phó Thư ký

ĐĐ. Giác Nhường – Phó ban Văn hóa: Trưởng ban Quản chúng

ĐĐ. Giác Nguyệt:  Phó ban Quản chúng

SC. Hiếu Liên – Chánh Thư ký Ni chúng Giáo đoàn III: Thư ký

NS. Tỉnh Liên –  Quản Chúng Ni

 

 LỊCH GIẢNG KHÓA TU “BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH” LẦN THỨ 9

 

Tối 18  (Thứ Năm): ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Nguyệt  (Quản chúng)

Sáng 19 (Thứ Sáu):  HT. Giác Hùng, HT. Giác  Thuận, TT. Giác Trí, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Nguyệt ...

Chiều 19 (Thứ Sáu): HT. Giác Thuận: “Ý nghĩa Bồi dưỡng đạo hạnh”

Ngày 20 (Thứ Bảy) : ĐĐ. Giác Viễn 

Ngày 21 (Chủ Nhật): ĐĐ. Giác Nguyệt 

Ngày 22 (Thứ Hai): ĐĐ. Giác Nhường (Tiến trình tu học của người Sa-di)                  

Ngày 23  (Thứ Ba): HT. Giác Phương

Ngày 24  (Thứ Tư): HT. Giác Thuận 

Ngày 25 (Thứ Năm): HT. Giác Tần 

Ngày 26 (Thứ Sáu): TT. Giác Trong  (Tầm quan trọng của 10 giới và giá trị của giới thứ nhất/ thứ hai)

Ngày 27 (Thứ Bảy): ĐĐ. Giác Phổ.

Sáng 28 (Chủ Nhật): HT. Giác Phùng  (Ứng dụng tinh thần hỷ xả và nhẫn nại trong đời sống)

Chiều 28 (Chủ Nhật): TT. Giác Duyên (Lược sử Hệ phái Khất Sĩ)

Ngày 29 (Thứ Hai): Bế mạc  (TT. Giác Trí, HT. Giác Phùng, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Phổ, ...)  

 

TM. Ban Tổ chức khóa tu,

TK. Giác Hoàng

 

* Hình ảnh khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần V tại Tịnh xá Ngọc Tòng:

DSCN5176

DSCN5165

DSCN5197

DSCN5115

DSCN4841 700x525

DSCN4846 700x525

DSCN4866 700x525

DSCN4909 700x525

DSCN4920

DSCN4750

DSCN4965

DSCN4966

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan