CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu dự kiến của Giáo đoàn III

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Được sự cho phép của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn và Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III, hai khóa tu tập trong tháng 8 âm lịch sau đây được tổ chức, nhằm nâng cao phẩm hạnh, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu học đối với Ni giới Giáo đoàn III và bồi đắp tinh thần tu học và đạo hạnh cho các vị Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và tập sự, chư Tôn đức Giáo đoàn III sẽ tổ chức hai khóa tu.

1. Khóa “Sống chung tu học” của hàng Tỳ-kheo-ni lần thứ 10

Dự kiến: Ngày mùng 3 đến 10 tháng 8 năm Kỷ Hợi (Ngày 1/9/2019 đến 8/9/2019) tại Tịnh xá Ngọc Lương (Suối Nhuôm, Bắc Bình, Bình Thuận) do Ni sư Dung Liên – Phó Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Thuận trụ trì.

Chiều mùng 2 âl: Tập trung đông đủ. Tối mùng 2 âl: Họp chúng, phân công tác.

Đem theo: CMND, Y, bát, tọa cụ, ca, muỗng, mùng cá nhân, sổ Sống chung tu học,…

Trong 2 ngày: Ngày đầu và ngày cuối, chư Ni sẽ tổ chức khất thực truyền thống.

Kính thông tri đến chư Tôn đức Ni giới Giáo đoàn III nói riêng và chư Ni các Giáo đoàn nói chung về tu tập, củng cố tinh thần lục hòa cộng trụ và chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp độ sanh và nâng đỡ nhau trên con đường tu học.

 

2. Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 19

Khóa này không những cho các vị Sa-di/ Sa-di-ni và Tập sự mà dành cho các vị Thức-xoa-ma-na. Ngoài ra, các vị Tỳ-kheo có nguyện vọng trau dồi đạo hạnh, vun bồi lý tưởng phụng sự và có nguyện vọng dẫn dắt thế hệ trẻ cũng có thể tham gia tu tập và quán sát các kỹ năng lãnh chúng.

Dự kiến: Ngày 18 – 28 tháng 8 Kỷ Hợi (16-26/9/2019).

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Chánh, 158 Giải Phóng, thị trấn EaDrang, huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk.

Đem theo: Luật nghi Khất sĩ, Y, bát, tọa cụ, muỗng, ca, sổ Bồi dưỡng đạo hạnh.

Chiều 17 âl: Tập trung. 19g00: Họp chúng.

Khất thực: Trong suốt 10 ngày, Ban Tổ chức sẽ dẫn chúng thực tập hạnh khất thực.

Kính thông tri đến chư Tôn đức trụ trì các miền tịnh xá trong Giáo đoàn III liễu tri để sắp xếp thời gian cho các Sa-di, Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni và tập sự trong Giáo đoàn tham dự khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 19 được đông đủ.

***

Kính thông tri đến quý Phật tử tại hai miền tịnh xá: Ngọc Lương và Ngọc Chánh nói riêng và các miền tịnh xá nói chung, sắp xếp thời gian để công quả, góp phần cho khóa tu được thành tựu viên mãn.

Kính chúc đại chúng vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

 

Ban Giáo dục Giáo đoàn III

Kính báo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan