CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Giáo đoàn VI tại Tịnh xá Ngọc Chơn - Bình Phước

Nhằm để thực hiện khoá tu của Giáo đoàn VI - Hệ phái Khất sĩ được tốt đẹp, Ban Trị sự GĐ. VI xin cung thỉnh chư Tôn đức Tăng Ni vào chiều ngày mùng 21 tháng 3 năm Nhâm Dần (ngày 21 tháng 4 năm 2022) có mặt tại Tịnh xá Ngọc Chơn, ngã tư Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Khóa tu Giới Định Tuệ sẽ diễn ra vào sáng ngày 22 đến trưa ngày 24 với nội dung như sau:
I. BAN TỔ CHỨC KHÓA TU

- Chứng minh:                  Hoà thượng Thích Giác Điệp
- Trưởng ban:                   Thương tọa Thích Giác Nhuận
-  Phó ban:                        Thương tọa Thích Giác Minh
                                          Ni sư Sanh Liên
- Chánh Thư ký:                Đại đức Minh sĩ
- Phó thư ký:                     Tỳ kheo Minh Đạo
                                          Ni sư Phương Liên

- Hành giả tham dự:
+ Chư Tăng:      20 vị
+ Tập sự :         14 vị
+ Chư Ni:          10 vị
- Truyền thông:  Phật tử Diệu Anh
- Hậu cần: Phật tử Phương Ngọc, Phúc Ngọc, Diệu Hạnh và Phật tử Ngọc Chơn

II. CHƯƠNG TRÌNH KHÓA TU

Buổi sáng:
3h30  -  4h:      Thức chúng
4h      -  4h15:  Thiền hành
4h15  -  4h45:  Thiền tọa
5h      -  6h:      Chấp tác
6h      -  7h:      Điểm tâm
8h      - 8h30:   Thiền tọa
8h30  - 8h45:   Thiền hành
9h30 -10h15:  Nghe pháp
10h30-11h30: Cúng ngọ

Buổi chiều:
13h30  - 14h:  Thức chúng
14h      - 15h:  Nghe pháp
15h30  - 16h:  Thiền tọa
16h  - 16h15:  Thiền hành
16h15 -  19h:  Nghỉ giải lao

Buổi tối:
19h  - 19h30:   Thiền tọa
19h30 - 19h45:Thiền hành

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan