CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu “Sống Chung Tu Học” lần thứ 17 của Ni giới Giáo đoàn III

THÔNG BÁO KHÓA “SỐNG CHUNG TU HỌC” LẦN THỨ 17

 CỦA NI GIỚI GIÁO ĐOÀN III

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Mỗi năm, chư Ni Giáo đoàn III tổ chức 2 khóa “Sống chung tu học”, nhằm giúp chư Tỳ-kheo-ni Giáo đoàn trở về sống chung tu học hòa hợp trong truyền thống Khất sĩ của Tổ Thầy; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tu học, trao đổi tìm ra giải pháp tốt đẹp cho các vấn đề trong Ni chúng. Cuối năm nay, được sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III và sự cho phép của chính quyền địa phương, khóa “Sống chung tu học” lần thứ 17 được tổ chức tại tịnh xá Ngọc Tâm (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận).

Thời gian: Ngày 18-25 tháng 10 năm Quý Mão (30/11-07/12/2023).

Ngày tập trung: Chiều ngày 17 tháng 10 năm Quý Mão (29/11/2022).

Chứng minh:

- HT. Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh

- HT. Giác Y - Đệ nhị chứng minh

- HT. Giác Thành - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III

Cố vấn:

- HT. Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Giáo đoàn III

- TT. Giác Hoàng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

Trưởng ban Tổ chức: NT. Hiệp Liên.- Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Hóa chủ: NT. Đền Liên.- Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban kiêm Giám Luật: NT. Cảnh Liên.- Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Ban Thư ký: NS. Hiếu Liên, NS. Hòa Liên, SC. Chánh Liên

Chư Tôn đức Giáo thọ:

HT. Giác Trí         :         Chiều 18/10 Quý Mão (30/11/2023)

NT. Cảnh Liên      :         Sáng 19/10 Quý Mão (01/12/2023)

TT. Giác Viễn       :         Sáng 20/10 Quý Mão (02/12/2023)

NT. Hiệp Liên       :         Sáng 21/10 Quý Mão (03/12/2023)

TT. Giác Hành      :         Sáng 22/10 Quý Mão (04/12/2023)

NT. Đền Liên        :         Sáng 23/10 Quý Mão (05/12/2023)

HT. Giác Trong    :         Sáng 24/10 Quý Mão (06/12/2023)

TT. Giác Phổ        :         Sáng 25/10 Quý Mão (07/12/2023)

Buổi chiều các ngày, chư Tôn đức Ni sẽ chia sẻ đề tài: TU HỌC VÀ VAI TRÒ TRỤ TRÌ. Chương trình này có sự chủ trì của chư Tăng.

Ngày 2 (19/10 âl): Họp chúng, sám hối

Ngày 3 (20/10 âl): Trình bày: NS. Thanh Liên, SC. Danh Liên

                               Chủ trì: TT. Giác Viễn  

Ngày 4 (21/10 âl): Trình bày: SC. Chánh Liên, SC. Định Liên

                               Chủ trì: ĐĐ. Giác Thống

Ngày 5 (22/10 âl): Trình bày: SC. Hảo Liên (TX. Ngọc Bảo), SC. Hướng Liên

                               Chủ trì: ĐĐ. Giác Ảnh

Ngày 6 (23/10 âl): Trình bày: SC. Xuân Liên (TX. Ngọc Nhơn), SC. Tuệ Liên

                               Chủ trì: ĐĐ. Giác Tuyên

Ngày 7 (24/10 âl): Họp chúng

  • Mỗi buổi sáng từ 5-6g00 mỗi ngày, TT. Giác Hoàng sẽ trình bày một số nội dung trong Chơn lý.

Thời khóa: Tu tập từ 3g45 đến 21g00

Khất thực: Sáng ngày 18 và 25/10 âl

Tịnh khẩu: Ngày 20 và 22/10 âl (ngoại trừ giờ pháp đàm và chia sẻ kinh nghiệm tu học)

Thuyết pháp cho Phật tử:

Tối 20/10 âl: TT. Giác Viễn

Tối 23/10 âl:  HT. Giác Trong

Tối 24/10 âl: TT. Giác Phổ

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể khương an, Phật sự viên thành.

Kính chúc quý Phật tử dồi dào sức khỏe, tinh tấn tu tập và hộ trì Tam bảo.

Trân trọng,

TM. BAN TỔ CHỨC

         Trưởng ban

    Ni trưởng Hiệp Liên

     Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan