CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 14

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng 6 giáo đoàn,

Khóa tu truyền thống Khất Sĩ được bắt đầu vào mùa xuân năm 2010 đến nay đã trải qua 13 khóa do 6 Giáo đoàn luân phiên đăng cai tổ chức thành công tốt đẹp, không những từ số lượng mà cả những thành tựu đáng kể về phạm hạnh, thiền định và trí tuệ do công năng nỗ lực tu tập của chư hành giả và sự hướng dẫn của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái trong suốt 7 ngày đêm tại một trú xứ thích hợp. Các khóa tu đó cũng đã để lại ấn tượng rất tốt cho Phật tử và các giới chức năng về những hành giả xuất gia nhiệt tâm, sống trọn từng giây phút trong chánh pháp, chế tác năng lượng an vui cho mình và cho cộng đồng.

Thừa hưởng thành quả này, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã thống nhất khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 14 sẽ được tổ chức vào mùa thu năm nay 2014, với sự hoan hỷ phát tâm đăng cai tổ chức của Giáo đoàn II. Thể theo sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái ngày 20 tháng 7 năm Giáp Ngọ, địa điểm và thời gian của khóa tu được thống nhất như sau: 

Địa điểm: TỊNH XÁ TRÚC LÂM, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đây là điểm khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 2 diễn ra vào mùa thu năm 2010.

Thời gian: Bắt đầu 7 giờ, Thứ Bảy, ngày 18 đến 25 tháng 9 năm Giáp Ngọ (nhằm 11/10 – 18/10/2014).

Chơn lý sẽ học: Bát Chánh Đạo.

Hành trang mang theo: Y, bát, muỗng, ca, tọa cụ, mùng cá nhân, CMND.

Lưu ý: 19 giờ ngày 17 họp chúng cung cử Ban chức sự khóa tu; sáng ngày 18 khất thực truyền thống và khai mạc khóa tu.

Rất mong chư Tôn đức trụ trì và các hành giả 6 Giáo đoàn sắp xếp thời gian về tại địa điểm nói trên để tham gia khóa tu TRUYỀN THỐNG tốt đẹp này.

Nay thông báo đến các Phật tử gần xa để sắp xếp thời gian đến tham dự ngày khai mạc và bế mạc, cũng như có thể đến thính pháp và có thể tạo phước báu như công quả, cúng dường trong các ngày tu diễn ra.

Cầu chúc tất cả luôn an lành trong Chánh pháp.

Tịnh xá Trung Tâm, TP. HCM, ngày 16 tháng 8 năm 2014

TM. Ban Thư ký Khóa tu

TK. GIÁC HOÀNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan