CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 21

DSC 0189

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Thượng tọa, Đại đức,

Nhằm củng cố Tăng đoàn Khất sĩ ngang qua pháp hành, chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã tổ chức các khóa tu 7 ngày, nhằm giới thiệu các cách hành trì do đức Phật và chư Tổ đã giảng dạy trong kinh văn và trong các luận sớ, đồng thời giúp hành giả thể nghiệm lời dạy của đức Phật và chư Tổ ngang qua những ngày tạm gát ngoại duyên, chuyên tu chỉ quán.

Hơn 5 năm trôi qua, được sự hoan hỷ giới thiệu của HĐTS và sự chấp thuận của các cơ quan chức năng, 20 khóa tu Truyền thống Khất sĩ được mỗi Giáo đoàn luân phiên phát tâm đăng cai tổ chức. Tiếp nối sự thành công của các khóa trước, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn II phát tâm đăng cai tổ chức khóa tu lần thứ 21 như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Trúc Lâm, thôn Đông Hòa, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Thời gian: Mùng 4 đến 11 tháng 11 năm Bính Thân (2- 9/12/2016).

Chơn lý sẽ học: “Nhập định”.

Khất thực hóa duyên: Ngày cuối khóa, tức là ngày 11 tháng 11 năm Bính Thân.

Tư cụ: Ngoài y bát, muỗng, ca là vật bất ly thân; các vật dụng khác cần mang theo: CMND, mùng cá nhân, tọa cụ (Ban Thư ký mỗi Giáo đoàn nên thông báo cho các hành giả).

Cách đến: Hành giả phải đến trước 17 giờ để ổn định. Ban Tổ chức sẽ có phiên họp trù bị vào lúc 19 giờ mùng 3 để chuẩn bị cho ngày khai mạc và cung an chức sự.

Thành kính cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm và chư vị hành giả dành thời gian để đến Tịnh xá Trúc Lâm, một tịnh xá có khung cảnh thật là A-lan-nhã thích hợp cho người tịnh tu. Đây cũng là điểm mà Giáo đoàn II đã tổ chức 2 lần khóa tu Truyền thống Khất sĩ.

Kính mời chư Phật tử hữu tâm, sắp xếp được việc tư gia và xã hội về tịnh xá để cùng nương hội chúng tu tập và làm các phước sự.

Trân trọng kính thông báo.

TM. Ban Thư ký Hệ phái

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan