CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30

Kính bạch chư Tôn đức,
Thưa quý Phật tử,

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu của 29 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và Ban Tổ chức như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Trúc Lâm, ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh (thuộc Giáo đoàn VI, do TT. Giác Nhuận trụ trì).

Thời gian: Từ ngày 29/11 đến 06/12/2019 (nhằm ngày 4 đến 11/11 Kỷ Hợi).

Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.

Khất thực truyền thống: Ngày 29/11/2019 và 06/12/2019 (nhằm ngày 4 và 11/ 11 Kỷ Hợi).

Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tu tập:

Ban Chứng minh:

 •  HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
 • HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ –  Thiền chủ. 
 • HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

Ban Chức sự:

 • Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.
 • Phó Trưởng ban: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.  
 • Phó Trưởng ban: HT. Giác Tuấn – Chứng minh BTS GHPGVN Q. 6, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn VI. 
 • Phó Trưởng ban: HT. Minh Bửu – UV. HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban Tăng sự Hệ phái.
 • Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái. 
 • Giám thiền: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II. 
 • Hóa chủ: TT. Giác Nhuận – UV. BTS GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN Q. 6.
 • Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng – UV. HĐTS, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Học viện PGVN tại TP.HCM, Phó Thư ký Hệ phái.  
 • Phó Thư ký: ĐĐ. Huệ Chơn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh.  

Ban Giáo thọ:

            + Hòa thượng Giác Giới - Thành viên chứng minh Giáo phẩm Hệ phái

            + Hòa thượng Giác Toàn - Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.

            + Hòa thượng Minh Bửu - Trưởng ban Tăng sự Hệ phái.

            + Hòa thượng Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái – Tri sự phó Giáo đoàn II

            + Thượng tọa Minh Thành - Giáo phẩm Hệ phái.

Xin thông báo đến quý Phật tử liễu tri để công quả, hộ trì khóa tu được viên mãn. Chúc quý Phật tử luôn được bình an và thành tựu được sở nguyện viên mãn.

  Cung kính.      

Ban Thư ký Hệ phái

Kính báo.     

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan