CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 35 tại Tịnh xá Ngọc Long

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái,

Kính bạch quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì, trụ xứ các Tịnh xá,

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức với chương trình, địa điểm và thời gian như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Long, đường 2, ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Trụ trì: Ni trưởng Hiếu Liên

Trưởng Ban tổ chức: Ni trưởng Hiếu Liên

Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 25/1/2021 – 31/1/2021 (nhằm ngày 13/12 – 19/12/ Canh Tý)

- Khai mạc vào sáng ngày 13/12/ Canh Tý và kết thúc vào chiều ngày 19/12/ Canh Tý.

- 19 giờ ngày 12/12/ Canh Tý họp chúng, sáng ngày 13/12/ Canh Tý khai mạc Khóa Tu.

Chơn lý sẽ học: 

  • CL14 – Nhập Định
  • CL53 – Sổ Tức Quan
  • CL.51 – Thờ Phượng
  • CL.52 – Pháp Chánh Giác
  • CL.54 – Sám Hối
  • CL.55 – Chơn Như

Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)

Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 24/1/2021 (nhằm ngày 12/12/ Canh Tý)

Hình thức đăng ký: Điện thoại hoặc ghi tên trực tiếp tại Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương

- Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương: 028.39852759, Ni sư Phụng Liên: 0973755797. 

Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức Xoa/ Sa di Ni).

Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng điệp thọ giới, chứng minh nhân dân.

Cách đi: Hoặc đi trực tiếp đến Tịnh xá Ngọc Long hoặc tập trung đi tại Tổ đình Ngọc Phương, xe xuất phát lúc 13 giờ ngày 24/1/2021 (nhằm ngày 12/12/ Canh Tý).

Rất mong được sự nhiệt tình tham gia Khoá Tu của Chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì và toàn thể Ni chúng, để cho ngọn đèn Chơn Lý của Tổ Thầy luôn tỏ rạng, soi đường cho đàn hậu tấn vững bước tiến tu làm lợi đạo ích đời.

Nay thông báo đến các Phật tử gần xa bớt chút thời gian tham dự ngày khai mạc và bế mạc, tùy hỷ công quả, hộ trì cúng dường để góp phần làm cho giáo pháp được xương minh. Quý Phật tử cũng được phép tham dự  trọn khóa tu.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy từ bi gia hộ cho Khoá Tu truyền thống lần thứ 35 của Ni giới HPKS được thành công tốt đẹp.

 

                                               Tổ đình Ngọc Phương, ngày 30 tháng 10 năm 2020

                              BAN THƯ KÝ                       

                                                            Kính cung thỉnh và thông báo        

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan