CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Đạo Phật có thể tồn tại và phát triển từ lúc có mặt trên đất nước Ấn Độ cho đến lan rộng khắp hành tinh và ngày nay được nhân loại biết đến với lòng quy kính, học hỏi và thực hành, chính nhờ tính đặc thù của giáo lý mà không có một tôn giáo nào có thể sánh kịp cùng tinh thần nhập thế nhưng vẫn duy trì bản chất và giá trị tâm linh của đạo Phật.

Sự thành tựu ấy chính nhờ những nỗ lực hết mình của Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng những người đã để qua một bên, đã làm cho dập tắt, không còn những tham muốn cá nhân, bỏ đi cái tôi cái ta thấp hèn để chung sức chung lòng xiển dương giáo lý hạnh phúc bằng nếp sống Tăng đoàn.

Với phương châm ‘Nối truyền Thích Ca chánh Pháp’, Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch chánh pháp Như Lai nên đã hướng dẫn chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ cùng toàn thể chư Phật tử tập sống chung tu học, theo phương châm:

‘Cái SỐNG là phải sống chung

Cái BIẾT là phải học chung

Cái LINH là phải tu chung’.

Từ ngày Tổ sư vắng bóng đến nay, không ngày nào Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ xao lãng việc thực hành lời dạy của Người. Các khóa tu Truyền Thống ‘Tập sống chung tu học’ của Hệ phái luôn được duy trì như một lời tri ân nhớ ân người đã khai mở con đường hạnh phúc cho nhân loại.

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau:

Khuya (04:00 - 06:00): Thiền

Sáng (07:30 – 11:00): Thiền và tụng đọc Chơn Lý.

Chiều (01:30 – 05:00): Thiền, triển khai Chơn lý và trả lời thắc mắc.

Tối (06:30 – 09:00): Sám hối Lục Căn, Thiền tọa, Rải tâm từ và trả lời thắc mắc.

Chứng minh truyền giới Quy Y Tam Bảo: Ni trưởng Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương: Thích nữ Viên Liên

Phụ trách đọc và triển khai Chơn Lý Ni sư Tín Liên – Ni sư Tuệ Liên.

  • Các bài: Chơn lý số 17 - Tâm, Chơn lý số 41 - Phật Tánh, và Chơn lý số 53 - Số Tức Quan.

 

CHƯƠNG TRÌNH

TỐI NGÀY 10.9.2021: SINH HOẠT

 

NGÀY 11.9.2021

Khuya:

04h00 : Niêm hương bạch Phật chứng minh khai mạc khóa tu online.

             Ni trưởng trụ trì Tổ đình Ngọc Phương sách tấn thiền sinh.

04:30: Triển khai pháp tu (Ni sư Tín Liên)

05:00: Thiền tọa

06:00: Nghỉ ngơi

Sáng:

07:30: Thiền tọa

08:30: Đọc và triển khai Chơn Lý

09:00: Thiền tọa

10:00: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

11:00: Nghỉ ngơi

Chiều:

01:30: Thiền tọa

02:30: Đọc và Triển Chơn Lý (tiếp theo)

03:30: Thiền tọa

04:30: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

05:30: Nghỉ ngơi

Tối:

06:30: Sám hối Lục Căn

07:00: Thiền tọa và Rải tâm từ

08:00: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

09:00: Nghỉ ngơi.

NGÀY 12.9.2021

Khuya:

04h00 : Hướng dẫn thiền (Ni sư Tín Liên)

04:30: Thiền tọa

05:30: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

06:00: Nghỉ ngơi

Sáng:

07:30: Thiền tọa

08:30: Đọc và triển khai Chơn Lý

09:00: Thiền tọa

10:00: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

11:00: Nghỉ ngơi

Chiều:

01:30: Thiền tọa

02:30: Đọc và triển khai Chơn Lý (tiếp theo)

03:30: Thiền tọa

04:30: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

05:30: Nghỉ ngơi

Tối:

06:30: Sám hối Lục Căn

07:00: Thiền tọa và Rải tâm từ

08:00: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

09:00: Nghỉ ngơi.

NGÀY 13.9.2021

Khuya:

04h00 : Hướng dẫn thiền (Ni sư Tín Liên)

04:30: Thiền tọa

05:30: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

06:00: Nghỉ ngơi

Sáng:

07:30: Thiền tọa

08:30: Đọc và triển khai Chơn Lý

09:00: Thiền tọa

10:00: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

11:00: Nghỉ ngơi

Chiều:

01:30: Thiền tọa

02:30: Đọc và triển khai Chơn Lý (tiếp theo)

03:30: Thiền tọa

04:30: QUY Y TAM BẢO

05:30: Nghỉ ngơi

Tối:

06:30: Sám hối Lục Căn

07:00: Thiền tọa và Rải tâm từ

08:00: Vấn đáp thiền/Pháp thoại

09:00: Cảm tạ của Thiền sinh và bế mạc 3 ngày tu online.

 

Tổ đình Ngọc Phương, ngày 28 tháng 03 năm 2021

BAN THƯ KÝ

Kính cung thỉnh và thông báo

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan