CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo lớp Sơ cấp Phật học tại Tịnh xá Trung Tâm

Kính bạch chư Tôn đức,

Thể theo sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái trong phiên họp ngày 17 tháng 7 Đinh Dậu (7/9/2017) tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Lớp Sơ cấp Phật học tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM sẽ được duy trì để đào tạo Tăng trẻ của Hệ phái vừa mới xuất gia nhập đạo.

Kính thông báo đến chư Tôn đức Trụ trì hoan hỷ liễu tri, cho các đệ tử tập sự mới xuất gia hoặc là các vị Sa-di vừa mới lên lớp được học lớp này, nhận hồ sơ để tham học.

Người phát và nhận hồ sơ: sư Giác Minh Mẫn (Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM). Quý vị có thể tham khảo thông tin từ Đại đức Minh Phú (một trong những vị Giáo thọ và trong Ban Chủ nhiệm của lớp: 0948855799).

Thời gian khai giảng sẽ được thông báo sau.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng luôn an lành trong Chánh pháp.

Kính thông báo,

TK. Giác Hoàng

trungtam

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan