CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo mời tham gia viết bài cho Đuốc Sen 25

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Đuốc Sen đã trải qua 24 số (mỗi năm 3-4 số) đều nhờ sự cộng tác của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử cộng tác viên. Trước nhất, Ban Biên tập vô cùng trân trọng công đức đóng góp của tất cả đã ủng hộ gởi bài, tin, ảnh... hoặc những vị ủng hộ đặt mua báo, góp phần duy trì ấn phẩm Đuốc Sen tồn tại vững vàng đến ngày nay.

Thứ đến, chúng tôi kính mời quý vị hoan hỷ dành thời gian viết bài để ấn phẩm Đuốc Sen số 25 có thể ra mắt bạn đọc nhân mùa Vu Lan báo hiếu sắp đến.

Nội dung chủ yếu xoay quanh chủ đề: ân đức cha mẹ, thầy tổ, huynh đệ, quốc gia, chúng sanh vạn loại, v.v... Đây là chủ đề trọng yếu thể hiện niềm tri ân của chúng ta trong mỗi mùa Vu Lan đến.

Ngoài ra, các chủ đề khác như: Chơn lý, Giáo lý căn bản, Sẻ chia kinh nghiệm tu tập trong mùa An cư, Giáo dục Phật giáo, Phât giáo và môi sinh, Phật giáo với các ngành khác, Thông tin Phật sự (đã qua hoặc những dự kiến) v.v... cũng sẽ được phân bố hợp lý và cân đối trong ấn phẩm sắp đến.

Bài vở, hình ảnh... xin hoan hỷ gởi về: tapsanduocsen@gmail.com và cc đến thichgiachoang@yahoo.com. Quý vị cố gắng gởi hình ảnh có chất lượng cao đính kèm bài vở, nhất là các thông tin Phật sự để Ban Biên tập minh họa đúng với nội dung.

Thời hạn chót nhận bài: Mùng 4 tháng 6 năm Ất Mùi (19/7/2015).

Cũng xin lưu ý, đây là ấn phẩm mang tính phổ biến văn hóa, đường lối của giáo pháp Phật, do đó mang tính phi lợi nhuận. Rất mong được sự cộng tác và hoan hỷ của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, cộng tác viên thân tâm an lạc, Bồ-đề tâm tăng trưởng và đóng góp cho vườn hoa Phật pháp thêm hương sắc.

Mong nhận được bài của quý vị.

Trân trọng,

TM. Ban Biên tập Đuốc Sen

 

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan