CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo: Nhận gửi tro cốt tại Pháp viện Minh Đăng Quang

THÔNG BÁO

V/v Nhận gửi tro cốt tại Pháp viện Minh Đăng Quang

 

Kính gửi:     -Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trực thuộc Hệ phái,

- Quý Phật tử Pháp viện Minh Đăng Quang.

Gần đây, một số công ty mai táng và thờ linh cốt tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin trên mạng internet về các khoản thu phí gửi tro cốt người đã mất tại Pháp viện Minh Đăng Quang, cụ thể như sau:

  • Thượng vị: Giá gửi cho một vị trí đơn sẽ là 36 triệu và các vị trí đôi sẽ là 72 triệu.
  • Trung vị: Giá gửi cho một vị trí đơn sẽ là 60 triệu và các vị trí đôi sẽ là 120 triệu.
  • Trung vị đặc biệt: Giá gửi cho một vị trí đơn sẽ là 84 triệu và các vị trí đôi sẽ là 168 triệu.
  • Hạ vị: Giá gửi cho một vị trí đơn sẽ là 36 triệu và các vị trí đôi sẽ là 72 triệu.

Thưa chư Tôn đức và Quý Phật tử,

Từ ngày thành lập đến nay, Pháp viện Minh Đăng Quang cũng như các tịnh xá trực thuộc Hệ phái đều không chủ trương ấn định mức phí thờ tự các gia đình có nhu cầu gửi tro cốt tại Pháp viện. Việc trùng tu, xây dựng Pháp viện đều do quý thiện nam, tín nữ đồng phát tâm hùn phước cúng dường, nên khi gia đình có hữu sự thì đến Văn phòng Pháp viện liên hệ trực tiếp với chư Tăng (ĐĐ.Minh Sơn: 0813990399; TK.Minh Ân: 0908909614) để được hướng dẫn thủ tục đăng ký gửi tro cốt. Ngoài ra, các khoản phí gửi tro cốt và cúng kiếng nhân các tuần thất, kỵ giỗ… đều do Quý Phật tử phát tâm hỷ cúng (tuyệt đối không có ấn định giá cả quá mức như đã nêu trên).

Do vậy, Pháp viện Minh Đăng Quang có văn bản này để xác định rõ bảng báo giá gửi hài cốt mà các công ty mai táng, thờ linh cốt đã đăng tải trên các trang mạng gần đây liên hệ đến Pháp viện Minh Đăng Quang là thông tin mạo danh, không phải chủ trương của Pháp viện.

Nay kính thông tri đến Quý Phật tử gần xa liễu tri, tránh lầm nhận thông tin nhân danh Pháp viện thu phí gửi tro cốt.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan