CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Phật sự tháng 5 năm Bính Thân

Ngoài các đạo tràng An cư kiết hạ, sau đây là các ngày tưởng niệm của Hệ phái trong tháng 5 năm Bính Thân:

1. Mùng 1: Lễ tưởng niệm lần thứ 20 cố Trưởng lão Giác Phải – Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III và tưởng niệm lần thứ 6 cố Ni trưởng Tưởng Liên tại Tịnh xá Ngọc Tòng, Lương Sơn, Khánh Hòa.

2. Ngày 15: Khai mạc khóa tu học Chơn lý do Hòa thượng Giác Toàn làm Chủ nhiệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM.

3. Ngày 15: Lễ tưởng niệm Đại đức (Sư cụ) Giác Quy – Nguyên trụ trì TX. Ngọc Đà - lần thứ 38 tại Tịnh xá Ngọc Đà – Đà Lạt – Lâm Đồng.

4. Ngày 18: Lễ tưởng niệm Ni trưởng Ngân Liên - Trưởng Phân đoàn 1 - Giáo đoàn IV tại Tịnh xá Ngọc Tiên, Hà Tiên - Kiên Giang. 

 

5. Ngày 20: Lễ tưởng niệm Đức Thầy Giác Tịnh – Trưởng Giáo đoàn II lần thứ 8 tại Tịnh xá Ngọc Nhơn – Quy Nhơn – Bình Định.

Trên đây là các hoạt động sự kiện lễ lạc và Phật sự chính. Kính thông tri đến chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử liễu tri để thắp nén tâm hương tưởng niệm và ủng hộ hoạt động Phật sự của Hệ phái.

Thành kính,

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan