CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử,
Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.  

Mùa Vu Lan PL. 2564 – DL. 2020 lại về, mùa thể hiện tiếng lòng hiếu tử, người con Phật nói chung và người con Khất sĩ nói riêng đều muốn làm gì đó để đền đáp bốn ân. Do đó, ấn phẩm Đuốc Sen này được tiếp tục thực hiện.

Các chủ đề gợi ý:

- Giáo lý Phật giáo tổng quát và giáo lý liên hệ đến mùa An cư, Vu-lan báo hiếu.

- Sớ giải Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Tứ trọng ân theo quan điểm Phật giáo

- Hiếu đạo theo quan điểm quần chúng và Phật giáo

- Thơ ca, truyện ký, kinh phổ thơ

- Các vấn đề Phật học ứng dụng

- Thông tin Phật sự (Khóa Bồi dưỡng trụ trì, An cư kiết hạ, Đại lễ Tự Tứ - Vu lan của các Giáo đoàn, Từ thiện…)

- Thông báo các khóa tu học sau An cư.

Kính mong chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử sắp xếp thời gian viết bài nghiên cứu, đưa tin để ấn phẩm Đuốc Sen số 30 thêm phần sâu sắc và được ra mắt độc giả đúng thời gian, vào khoảng mùng 5 tháng 7 âm lịch.

Thời gian gởi bài, tin: Từ ngày ra thông báo đến ngày 20/7/2020.

Địa chỉ: daophatkhatsi1946@gmail.com

Kính chúc chư Tôn đức và quý Phật tử thân tâm thường lạc, góp phần cho nền văn hóa Phật giáo nước nhà thêm hương sắc. 

Trân trọng,

TM. Ban Biên tập

Tỳ-kheo Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan