CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo về An cư kiết hạ của Ni giới Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức Ni trụ trì Giáo đoàn III,

Đáp ứng nhu cầu tu học của Ni giới Giáo đoàn III, Ni sư Hạnh Liên hưởng ứng xin đăng cai mở Hạ trường cho chư Ni tại Tịnh xá Ngọc Hương (TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk). Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Buôn Ma Thuột đã ký, nhưng BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk không ký phép. Do đó, Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III – trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã xin phép chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai mở khóa An cư kiết hạ PL. 2561 – DL. 2017.

tinh xa ngoc trung

Nay Ni trưởng thông báo đến chư Ni trong Giáo đoàn III sắp xếp thời gian về tham dự An cư kiết hạ của Giáo đoàn tại địa điểm Tịnh xá Ngọc Trung – An Khê – Gia Lai.

Thời gian khai hạ: Mùng 10 tháng 5 Đinh Dậu và kết thúc hạ vào mùng 10 tháng 7 Đinh Dậu dưới sự chứng minh của HT. Giác Tần, HT. Giác Thành, HT. Giác Trí.

Trong suốt 3 tháng Hạ, một số chư Tôn đức trong Giáo đoàn sẽ được cung thỉnh luân phiên về giảng: HT. Giác Tần, HT. Giác Phương, HT. Giác Trí, HT. Giác Thành, TT. Giác Duyên, TT. Giác Hành, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, NT. Hiệp Liên, NT. Cảnh Liên, SC. Hiếu Liên, SC. Hòa Liên, SC. Tuyền Liên.

Kính thông báo đến chư Tôn đức Ni trụ trì các miền tịnh xá cho Ni chúng về địa điểm trên để tham dự khóa An cư, vừa thực hiện đúng theo Luật Phật, vừa học được giáo pháp Phật - Tổ - Thầy và sẽ sách tấn lẫn nhau trên con đường học đạo.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan