CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo về ấn phẩm Đuốc Sen số Phật đản PL.2560

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa quý Phật tử,

Để tưởng nhớ đến ân đức cao vời của đức Phật, nhân mùa Phật đản PL.2560, chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử dự kiến ra Đuốc Sen số 27 như một biểu thị lòng tôn kính đối với Đấng Đại Giác giáng phàm. Sau khi nhận được thông báo, chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái và quý Phật tử đã gởi một số bài, tin liên hệ đến Phật đản và một số bài thuộc chuyên đề khác, nhưng vì Ban Biên tập bận một số công tác Phật sự, nên Ban Biên tập không thể thực hiện được ấn phẩm Đuốc Sen. Rất mong nhận được sự thông cảm của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Những bài liên hệ đến Phật đản và một số bài thuộc chuyên đề khác, chúng tôi cho đăng trên trang nhà Đạo Phật Khất Sĩ. Sau đây là mục lục bài đã nhận được và dự định sẽ đăng trong Đuốc Sen số 27.

Lời ngỏ

PHẬT ĐẢN

Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN

Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch GHPGVN

Bài pháp của Trưởng ban Hoằng pháp

Mùa hoa Đàm nở (Ngọc Chơn)

Mừng Phật đản sanh (Bảo Minh Trang)

Mừng ngày Phật đản (Phương Thảo)

Lâm Tỳ-ni muôn thuở (Lệ Thanh)

Kỷ niệm ngày Phật đản sanh (Ngọc Châu)

CHƠN LÝ

Đọc Chơn lý “Bát Chánh đạo” – phần 9 (TT. Minh Thành Ph.D)

Nghiên cứu tư tưởng “Bát Chánh đạo” trong Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang (Bảo Minh Trang)

THIỀN HỌC

Những nguyên tắc trong thực tập, những nguyên tắc của tâm (Thường Huyễn chuyển ngữ)

Sự liên hệ giữa Vi diệu pháp và thiền quán (Liên Hiếu)

Hãy thực tập thiền định (TK. Giác Chinh)

PHẬT HỌC

Tìm hiểu về giáo lý Duyên khởi (TK. Minh Chơn)

Sống chân thật có khó lắm không? (Liên Trí)

Con thấy Phật ngự (Tịnh Hậu, thơ)

TẢN VĂN

Tuổi trẻ vào đời (Giác Nhường)

Cảm xúc ngày quy y (Như Liên)

Trầm tư (Ngọc Kỳ Lân)

KHÓA TU

Báo cáo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19 (TK. Minh Khải)

Tóm tắt 3 khóa tu của Ni giới Phân đoàn 2 (TKN. Tuyết Liên)

Tóm tắt 2 khóa tu của Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NS. Tín Liên)

Cảm nghĩ về khóa tu Truyền thống (Sen Trắng)

Khóa tu của Ni giới Phân đoàn 1 Giáo đoàn IV (Minh Liên)

Tóm tắt khóa “Sống chung tu học” của Ni giới Giáo đoàn III (Liên Hiếu)

Khóa “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 12 của Giáo đoàn III (TK. Giác Đoan)

TƯỞNG NIỆM NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN

Ni trưởng Huỳnh Liên – Công dân xuất sắc của Thế giới Cực lạc (NT. Khiêm Liên)

Ý hòa trong thơ kệ của Đệ nhất Ni trưởng (TKN. Cầu Liên)

Tán dương công đức cố Ni trưởng (Huyền Khánh Linh)

Đọc thơ sáng tỏ đạo mầu (Chơn Ngân)

Thơ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên (Ngọc Châu)

THÔNG TIN PHẬT SỰ

Thông tin lễ Phật đản Vesak 2016 tại Thái Lan (Chân Nguyên tổng hợp)

Các đạo tràng An cư kiết hạ của Hệ phái (TK. Giác Hoàng)

Chương trình “Trao đổi kinh nghiệm trụ trì” PL. 2560 – DL. 2016 (TK. Giác Hoàng)

Các Tịnh xá Hệ phái tổ chức Lễ Phật đản (TK. Giác Hoàng)

Một số bài sẽ được lưu lại và sẽ đăng vào số Đuốc Sen lễ Vu Lan sắp tới. Kính mong chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử hoan hỷ.

Trân trọng,

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan