CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo về việc đặt vòng hoa trướng liễn

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tôn đức Tăng Ni và các đoàn thể Phật tử ở các tỉnh thành xa không lúng túng trong việc đặt vòng hoa, trướng liễn, khi đến viếng tang Đại lão Hòa thượng Pháp sư, Qúy vị có thể liên lạc với sư Giác Minh Tôn (0932159079) để được giúp đỡ.

Trân trọng,

TM. Ban Thư ký Lễ tang

TK. Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan