CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông tin lễ tang cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa toàn thể quý Phật tử,

Chúng con, Ban Biên tập Đạo Phật Khất Sĩ nhận được thông tin viên tịch và chương trình lễ tang của cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư từ Mỹ Quốc và Việt Nam, nay thành kính báo tin đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG PHÁP SƯ GIÁC NHIÊN:

- Đệ tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang

- Pháp Chủ Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Thế giới tại Mỹ Quốc

- Sáng lập Giáo đoàn IV – Hệ phái Khất sĩ

- Là một trong những vị Cao Tăng dấn thân hành đạo phụng sự nhân sinh tại Việt Nam và Mỹ Quốc trong nhiều chục năm qua

- Viện Chủ khai lập Pháp viện Minh Đăng Quang - Q. 2, TP. HCM

- Viện chủ nhiều ngôi Tổ đình, tịnh xá tại hải ngoại.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã xả báo an tường, thu thần thị tịch lúc 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm Ất Mùi (nhằm ngày 03/08/2015) tại Nam California.

HT

Chương trình lễ tang của Đại lão Hòa thượng xin được kính trình như sau:

- Nhục thân của Hòa thượng sẽ được đưa về Viện Truyền thống Minh Đăng Quang, 8752 Westminster Blvd, Westminster, CA. 92683 lúc 8 giờ Thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 Ất Mùi (nhằm ngày 8/8/2015) và làm lễ Nhập quan vào lúc 10 giờ cùng ngày trên.

- Thứ Ba, lúc 12 giờ ngày 11 tháng 08 năm 2015, kim quan của cố Hòa thượng được cung tiễn đến nơi bảo quản.

- Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015, lúc 10 giờ đến 10g30 cung đón kim quan của cố Hòa thượng về nơi Viện Truyền thống Minh Đăng Quang, 8752 Westminster Blvd, Westminster, CA. 92683 lần chót rồi tiễn ra phi trường về Việt Nam.

- Chủ Nhật, mùng 3 tháng 7 năm Ất Mùi (16/08/2015), nhục thân của Hòa thượng Pháp sư về tới Việt Nam. Kim quan sẽ được cung rước và an trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

- Kim quan của cố Hòa thượng sẽ được quàng tại Pháp viện và sẽ được Hệ phái và Giáo hội PGVN tổ chức trọng thể tưởng niệm công đức hành đạo của Hòa thượng cho đến sáng mùng 8 tháng 7 Ất Mùi (21/08/2015).

Nay, thành kính báo tin đến toàn thể Tăng Ni Khất Sĩ, môn đồ Pháp quyến và hiếu quyến được tường tri, về thọ tang, thể hiện hiếu tâm và hiếu hạnh của người con trò, đệ tử.

Thành kính khấp báo,

Tỳ-kheo Giác Hoàng

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan