CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư mời: dự Lễ cấp phát học bổng PHÁP HỌC KHẤT SĨ năm 2019

Kính thưa quý Tăng Ni và Phật tử,

Phát tâm hộ trì Tăng bảo, góp phần đào tạo Tăng Ni tài đức là một nghĩa vụ thiêng liêng và trách nhiệm của mỗi Tăng Ni và Phật tử hộ đạo. Trong xu hướng chung của xã hội, các Tăng Ni cần có trình độ và tu tập là điều kiện căn bản để hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh.

Trong 5 năm qua, Hệ phái Khất sĩ đã vận động chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái và Phật tử hữu tâm ủng hộ tịnh tài, trợ duyên cho các học Tăng, học Ni đang học cấp Cử nhân Phật học và thế học và các cấp cao hơn. Năm nay, cũng như các năm trước, được sự ủng hộ của chư Tôn đức, chương trình cấp phát học bổng được diễn ra như sau:

Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

Thời gian: 17g00, Chủ Nhật, 15/12/2019 (nhằm 20/11 Kỷ Hợi).

Rất mong chư Tôn đức hoan hỷ dành thời gian tham gia Lễ cấp phát học bổng mang ý nghĩa giáo dục, nhân văn này.

Trân trọng,

Tịnh xá Trung Tâm, ngày 4/12/2019

 

CHỦ NHIỆM                

QUỸ PHÁP HỌC KHẤT SĨ     

(Đã ký)                      

Thượng tọa Thích Minh Thành

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan