CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư mời họp

 THƯ MỜI

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng Ni Hệ phái sau khi tốt nghiệp ở các trường trong nước (Học viện, Cao cấp Giảng sư, cũng như một số đang học tại Học viện PGVN tại TP. HCM) và nước ngoài gặp gỡ trao đổi, hỗ trợ cho nhau trong các Phật sự, đồng thời định hướng cho việc nghiên cứu, dịch thuật, trước tác và phụng sự Tam Bảo cũng như trong Giáo hội.

Trân trọng kính mời chư Thượng tọa, Đại đức, quý Ni sư, Sư cô hoan hỷ đến Tịnh xá Trung Tâm – Q. Bình Thạnh – TP. HCM vào lúc 17 giờ ngày 17 tháng 4 năm Giáp Ngọ (15 /05/2014) để tham dự phiên họp.

Rất mong quý Thượng tọa, Đại Đức, Ni sư, Sư cô sắp xếp thời gian về dự.

Trân trọng,

TM. GIÁO PHẨM HỆ PHÁI

 

SA MÔN GIÁC TOÀN

 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỌP MẶT

Niệm Phật cầu gia hộ

Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

Nội dung:

1. Phát biểu khai mạc của Hòa thượng Giác Toàn

2. Phát biểu của những vị khác (nếu có)

3. Mời nhân sự tham gia viết bài và biên tập tập văn ĐUỐC SEN

4. Hoạch định về việc dịch thuật sang tiếng Anh và tiếng Hoa cuốn “100 NGÔI TỊNH XÁ TIÊU BIỂU”

5. Hoạch định viết cuốn LỊCH SỬ HỆ PHÁI KHẤT SĨ

6. Liên kết để luân phiên hoằng pháp trong 6 Giáo đoàn Tăng và Ni giới

7. Phát biểu của chư Tăng Ni

8. Đúc kết của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

Hồi hướng

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan