CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư mời viết bài Đuốc Sen số 22

THƯ MỜI VIẾT BÀI ĐUỐC SEN SỐ 22

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa chư Phật tử,

Mùa Vu Lan Báo hiếu PL. 2558 – DL. 2014 lại sắp đến. Chúng ta sẽ làm gì đây để biểu lộ lòng tri ân và báo ân của người con Phật?

Một chia sẻ nhỏ về kinh nghiệm sống, tu tập và hoằng pháp có lẽ cũng là một trong những cách hiến tặng pháp bảo của một tu sĩ. Một đoản văn thể hiện nhận thức sâu sắc của một người Phật tử đối với ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ có lẽ sẽ góp phần xây dựng đạo đức hiếu đạo nhân văn cho xã hội loài người. Một kinh nghiệm thiền tập nho nhỏ của những vị hành giả dấn thân tìm về bến giác có lẽ cũng sẽ góp phần khích lệ cho những ai đang trên con đường hướng thượng rất lớn… Một bài nghiên cứu về Chơn Lý góp phần cho sự phong phú về nền văn học Phật giáo Khất Sĩ. Một bài nghiên cứu về triết học Phật giáo góp phần cho nhận thức đúng đắn của một người đi trên đạo lộ cao thượng. Một mẩu tin Phật sự đó đây cũng góp phần cho tập văn Đuốc Sen làm tròn “nhiệm vụ” truyền tải thông tin hữu ích đến mọi người…

Do đó, Ban biên tập Đuốc Sen thành kính cung thỉnh chư Tôn đức và trân trọng kính mời quý Phật tử dành thời gian biên khảo, trước tác các chuyên mục: An cư kiết hạ, Vu Lan báo hiếu, Chơn Lý, Thiền học, Triết học Phật giáo, Phật học ứng dụng, Phật giáo Việt Nam và thế giới, Phật sự Hệ phái 6 tháng đầu năm.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, Phật sự viên thành. Kính chúc chư Phật tử thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Trân trọng đón nhận sự đóng góp bài viết, hình ảnh… gởi đến Ban biên tập Đuốc Sen: tapsanduocsen@gmail.com. Hạn chót gởi bài: 5 tháng 6 năm Giáp Ngọ (1/7/2014).

Trân trọng,

TM. Ban Biên tập Đuốc Sen

 

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan