CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư mời viết bài Kỷ yếu "Hệ phái Khất sĩ: 35 năm đồng hành với GHPGVN"

35 gh 6

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm,

Thưa quý huynh đệ Tăng Ni,

Hưởng ứng sự kiện trọng đại Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN, các Ban/ Viện Trung ương và một số Ban Trị sự tỉnh/ thành tổ chức lễ Chào mừng hoặc tổ chức hội thảo. Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 thành viên tổ chức Giáo hội, Hệ phái tham gia sáng lập GHPGVN, hòa chung với niềm vui của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội đã tổ chức Lễ Kỷ niệm Chào mừng ngày 13/10/2016 tại Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM.

Nhân đó, chư Tôn đức Hệ phái cũng đã họp mặt vào chiều ngày 12 để nhìn lại một chặng đường 35 năm qua với những báo cáo của các Giáo đoàn và một số ý kiến đóng góp. Ban Thư ký dự kiến sẽ đóng lại thành Kỷ yếu “Hệ phái Khất sĩ: 35 năm đồng hành với GHPGVN”.

Mục lục dự kiến của Kỷ yếu như sau:

Lời nói đầu

35 năm phương xứ hành (Trần Quê Hương)

PHẦN I: ĐẠI LỄ KỶ NIỆM CHÀO MỪNG 35 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN

Thông điệp của Đức Pháp Chủ GHPGVN (Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ)

Diễn văn của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN (HT. Thích Thiện Nhơn)

Diễn văn khai mạc của Hệ phái  (HT. Giác Toàn)

Báo cáo tổng kết của Hệ phái Khất sĩ 35 năm đồng hành với Giáo hội (Ban Thư ký Hệ phái)

Cảm tưởng của đại diện Tăng Ni Hệ phái (Ban Thư ký Hệ phái)

Hệ phái Khất sĩ 35 năm cùng trưởng thành với GHPGVN (TS. Bùi Hữu Dược)

Phát biểu của Đại diện Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh (Nguyễn Hoàng Năng)

       Sự góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ Việt Nam quá khứ và           hiện tại (HT. Thích Thiện Nhơn)

Cảm tạ của Ban Tổ chức (Hòa thượng Giác Giới)

PHẦN II: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC GIÁO ĐOÀN

Báo cáo của Hệ phái Khất sĩ nhân dịp tổ chức chào mừng đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (ĐĐ. Giác Hoàng)

Báo cáo hoạt động Giáo đoàn I nhiệm kỳ 2012 – 2016 (TT. Giác Hy)

Báo cáo Giáo đoàn II: 35 năm hội nhập và phát triển (1981 – 2016) (ĐĐ. Giác Phước)

Báo cáo Phật sự của Giáo đoàn III - Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (ĐĐ. Giác Nhường)

Báo cáo hoạt động Phật sự Giáo đoàn IV trong 5 năm: 2012 – 2016 (TT. Minh Hóa)

Báo cáo của Giáo đoàn V nhân chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (HT. Giác Pháp)

Báo cáo tình hình tu tập & sinh hoạt Giáo đoàn VI nhân kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (ĐĐ. Minh Sĩ & ĐĐ. Minh Điệp)

Báo cáo hoạt động của Ni giới Hệ phái Khất sĩ (Ban Thư ký NGHPKS)

Báo cáo về Ni giới giáo đoàn I năm 2016 (NS. Huệ Liên)

Báo cáo tổng kết hoạt động 35 năm của Ni giới Giáo đoàn III (SC. Hiếu Liên & SC. Hòa Liên)

Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của chư Ni GĐ IV năm 2011 – 2016 (NS. Hạnh Liên)

Báo cáo hoạt động Phật sự của phân đoàn 1 – Giáo đoàn IV từ năm thành lập đến năm 2016 (SC. Minh Liên)

Báo cáo hoạt động Phật sự của phân đoàn 2 – Giáo đoàn IV từ năm thành lập đến năm 2016 (NS. Tuyết Liên)

Hội chúng cố Ni trưởng Ngân Liên: Quá trình hình thành và phát triển (NS. Phấn Liên)

PHẦN III: BÁO CÁO CÁC HOẠT ĐỘNG PHẬT GIÁO KHẤT SĨ TẠI CÁC TỈNH/ THÀNH

Hoạt động Phật giáo Khất sĩ tỉnh Đăk Lăk (ĐĐ. Giác Quân)

Hoạt động Phật giáo Khất sĩ tỉnh Gia Lai (HT. Giác Thành)

Hoạt động Phật giáo Khất sĩ tỉnh Khánh Hòa (ĐĐ. Giác Nguyệt)

Hoạt động Phật giáo Khất sĩ tỉnh Bình Thuận (ĐĐ. Giác Hiếu)

Hoạt động Phật giáo Khất sĩ tỉnh Tiền Giang (HT. Giác Nhân)

............................

PHẦN IV: CÁC THAM LUẬN HỆ PHÁI THAM GIA TRONG CÁC BAN/ VIỆN GIÁO HỘI (rất có thể không được đăng, vì tác phẩm đã nhiều trang)

Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ (NT. Ngoạt Liên)

35 năm giáo dục Phật giáo Việt Nam: Những thành tựu và những điều còn trăn trở (ĐĐ.TS. Giác Hoàng)

Ni giới Hệ phái Khất sĩ và những đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam (SC.TS. Thảo Liên)

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Những thành tựu và trăn trở (ĐĐ.TS. Giác Hoàng)

Pháp phục truyền thống Hệ phái Khất sĩ (ĐĐ.TS. Giác Hoàng)

Vài nét kiến trúc đặc thù của Phật giáo Khất sĩ (ĐĐ.TS. Minh Liên)

Đặc trưng ngôn ngữ Hệ phái Khất sĩ (NS. TS. Tuệ Liên)

Di sản văn hóa phi vật thể trong Phật giáo Khất sĩ (SC.TS. Liên Trí)

35 năm Hệ phái Khất sĩ tham gia Ban Hoằng pháp (ĐĐ.TS. Giác Hoàng)

PHẦN V: CÁC THAM LUẬN TRÌNH BÀY TRONG HỆ PHÁI

Phật giáo Khất sĩ: 35 năm - một chặng đường hội nhập và phát triển (ĐĐ. Giác Hoàng)

Hệ phái Khất sĩ: 35 năm hội nhập và phát triển (ĐĐ. Giác Trực)

Đạo Phật Khất sĩ: Cái nhìn từ một Tăng trẻ (ĐĐ. Minh Duy)

35 năm hoạt động của Hòa thượng Thích Giác Toàn trong GHPGVN

Văn hóa Hệ phái Khất sĩ

Vấn đề Truyền thông Thông tin Phật giáo Khất sĩ

Tăng sự Hệ phái Khất sĩ

...........................

PHẦN VI: PHỤ LỤC

Chương trình Lễ Chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (ngày 12 & 13)

Ban Tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

Hệ phái Khất sĩ: Chào mừng Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (Tin, ảnh: Vũ Giang)

Báo cáo Quỹ Pháp học Khất sĩ từ năm 2013 đến 2016

Quy chế và hoạt động Quỹ Pháp học Khất sĩ

Danh sách chư Tăng Ni đang du học các nước

Danh sách chư Tăng Ni Khất sĩ tham gia các Ban Viện Giáo hội

Danh sách chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái tham dự Lễ

Danh sách chư Tăng Ni Hệ phái được nhận bằng Tuyên dương công đức từ Giáo hội

Danh sách chư Tăng Ni Hệ phái được nhận bằng Tuyên dương công đức từ Hệ phái

Danh sách chư Tăng Ni Hệ phái được nhận bằng Công đức từ Hệ phái

Những hoạt động dự kiến của Hệ phái

PHẦN VII: HÌNH ẢNH 35 NĂM HỆ PHÁI HOẠT ĐỘNG CÁC PHẬT SỰ

- Một số ngôi tịnh xá tiêu biểu

- Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội quang lâm thăm viếng Hệ phái

- Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái tham gia các hoạt động Giáo hội

- Khóa tu Truyền thống Khất sĩ (Tăng)

- Khóa tu Truyền thống Khất sĩ Ni giới

- Khóa tu Ni giới Giáo đoàn IV

- Khóa tu Ni giới Giáo đoàn III

- Khóa học Luật của Ni giới Giáo đoàn I

- Các khóa Bồi dưỡng trụ trì

- Các khóa Bồi dưỡng đạo hạnh

- Các lễ hội

- Từ thiện xã hội

****

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa đại chúng,

Nhằm lưu lại những dữ liệu mang tính lịch sử trong 35 năm qua, cuốn Kỷ yếu “Hệ phái Khất sĩ: 35 năm đồng hành với GHPGVN” sẽ được thực hiện hoàn tất trong tháng 11 này. Do đó, rất mong chư Tôn thiền đức hoan hỷ cố gắng đồng tâm hiệp lực thực hiện, để cúng dường lên Thầy Tổ nói riêng, và góp vào vườn hoa văn học PGVN nói chung, cũng như cung ứng cho bạn đọc một cái nhìn tổng quan nhất về một Phật giáo Khất sĩ Việt Nam tích cực nhập thế trong một Giáo hội Phật giáo Việt Nam duy nhất trong 35 năm qua.

Trân trọng kính thỉnh chư Tôn đức dành thời gian điều chỉnh các bản báo cáo cho hoàn chỉnh và viết các tham luận để cuốn Kỷ yếu này được thêm hương sắc.

Về phần hình ảnh, chư vị trong Ban Triển lãm hoan hỷ gởi cho Văn phòng Hệ phái toàn bộ ảnh đã triển lãm để Ban Biên soạn chọn lại những tấm hình tiêu biểu đưa vào cuốn Kỷ yếu.

Gởi bài về địa chỉ: thichgiachoang@yahoo.com trong thời gian sớm nhất, hạn chót ngày 20/11/2016. Cuối tháng 11 âm lịch ấn phẩm có thể ra mắt độc giả.

Gởi ảnh liên hệ ĐĐ. Minh Thái để nhận trực tiếp: 0939633697/ 0983599544.

Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan