CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa liệt quý vị,

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Buổi làm việc thứ nhất tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM), ngày 21/6/2020.

Buổi làm việc thứ hai tại Phòng họp, Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (số 176, Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. HCM), ngày 22/6/2020.

Hai buổi tọa đàm đã có nhiều bài tham luận và ý kiến rất giá trị, nay Ban Tổ chức cùng với Hệ phái Khất sĩ thống nhất sẽ thực hiện cuốn kỷ yếu để lưu lại các tài liệu nghiên cứu và ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, học giả, nhà quản lý và Tăng Ni Hệ phái.

Sau đây là 9 nhóm đề tài gợi ý:

1- Nêu khái quát thực trạng của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam hiện nay.

2- Nêu khái quát về giá trị tôn giáo nói chung và giá trị tôn giáo của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ nói riêng: Giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội...

3- Mối quan hệ giữa giá trị tôn giáo và giá trị xã hội liên hệ đến Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

4- Những đóng góp của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam trong quá trình vận động thống nhất 9 tổ chức Hệ phái Phật giáo thành lập một Giáo hội chung vào năm 1981.

5- Giá trị lịch sử của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam với lịch sử dân tộc giai đoạn 1945 – 1975.

6- Những giá trị của giáo lý Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong việc củng cố khối đoàn kết của Giáo hội chung trước xu hướng hiện đại hóa và thế tục hóa.

7- Đề xuất các giải pháp để phát huy các giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

8- Những nhân vật tiêu biểu viết nên trang sử trầm hùng của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam.

9- Những phẩm chất tạo nên những giá trị của Phật giáo Khất sĩ Việt Nam hiện nay.

Thời gian hết hạn gởi bài: 15 tháng 7 năm 2020.

Tiêu chí bài tham luận: Dài không dưới 4 trang A4, cỡ chữ 13, khoảng cách dòng single.

Địa chỉ gởi bài: tykheogiachoang@gmail.com và CC: nguyenhoangtuanmttq@gmail.com

Trân trọng kính thông tri đến chư Tôn đức và quý liệt vị.

TM. Ban Thư ký

Thượng tọa Thích Giác Hoàng 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan