CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vận động ấn tống Pháp bảo

luatnghi new

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Nhân dịp Đại lễ Khánh thành và Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên ngày 18 - 20/6 Đinh Dậu (DL. 2017 – PL. 2561), chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái sẽ ấn hành một số sách để làm tặng phẩm đến chư Tôn đức Tăng Ni và khách quý như sau:

1. Ánh Nhiên Đăng: Tập thơ đạo do Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên sáng tác vào giai đoạn hoằng pháp rực rỡ nhất của Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, giai đoạn 1960 - 1965. Ba tác phẩm nhỏ khác cũng được cho in chung trong Ánh Nhiên Đăng: Thương nhớ mẹ hiền (1966), Tiếng lòng người hiếu tử (1988) Trai giới là căn bản (2000). Dự kiến in 5.000 quyển (30.000đ/ quyển).

2. Pháp môn tọa thiền: Đây là tác phẩm thiền học đầu tiên của Hệ phái Khất sĩ, giảng giải rộng sâu với các góc độ thiền chỉ và thiền quán. Tác phẩm này do Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên trước tác vào giai đoạn 1965, trong bối cảnh xã hội sách vở nghiên cứu thiền học Nam truyền và Bắc truyền chưa được phổ biến nhiều như ngày nay. Dự kiến in 5.000 quyển (25.000đ/ quyển).

3. Diệu lý các bộ kinh: Tập thơ kệ đạo lý do Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên sáng tác khi ở hải ngoại, thể hiện nhận thức của Hòa thượng về nội dung triết lý và tư tưởng của một số kinh văn Đại thừa Phật giáo và một số ý pháp trong các bộ kinh. Dự kiến in 5.000 quyển (30.000đ/ quyển).

4. Đọc Chơn lý - Nguồn mạch ngàn xưa: Tác phẩm sớ giải những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong bộ Chơn lý từ bài Võ trụ quan (số 1) đến bài Bát Chánh đạo (số 5). Tác phẩm in lần đầu 1.000 bản và đã hết chỉ trong một thời gian ngắn. Một số vị Tăng Ni đã nhận định người viết ở một mức độ nào đó đã thẩm thấu lời Phật dạy và đã sáng được ý Tổ, mới có thể viết bằng một văn phong dung dị và nhẹ nhàng đến thế.

5. Luật nghi Khất sĩ: Gồm 10 cuốn luật dành riêng cho giới xuất gia, được Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên trích ra từ bộ Chơn lý do Tổ sư Minh Đăng Quang biên soạn. Cuốn Luật này có thể được xem là cẩm nang, là sách gối đầu giường cho những ai mới bước vào Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam.

6. Đuốc Sen:Tập san của Hệ phái do Hòa thượng Giác Toàn chủ biên với sự cộng tác của nhiều Tăng Ni và Phật tử trong Hệ phái. Ấn phẩm này trình bày tư tưởng của Hệ phái ngang qua một số chuyên đề: Bồi dưỡng trụ trì, Thiền học, Đại lễ Khánh thành, Lễ Đại tường Pháp sư, Khóa tu Hệ phái... những sự kiện liên hệ đến Hệ phái trong giai đoạn hiện nay.

7. Bên cạnh đó, Hệ phái sẽ in ấn một số sách mỏng (brochure) nhân Hội thảo Quốc tế với chủ đề: Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á được tổ chức tại Pháp viện Minh Đăng Quang, từ ngày 9-12/7/2017. Sau đây là một số brochures dự kiến: 1) Tổ sư Minh Đăng Quang và Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Hệ phái (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); 2) Giới thiệu về Pháp viện Minh Đăng Quang (tiếng Việt lẫn tiếng Anh).

8. Ngoài ra, chư Tôn đức sẽ in tác phẩm Tôn giả Đại Ca Diếp (Lệ Như – Thích Trung Hậu), 6.000 quyển (40.000đ/ quyển bìa mềm) và Đức Phật Sakya Gotama (Minh Đức Triều Tâm Ảnh), 6.000 quyển bìa mềm (40.000đ/ quyển) và 4.000 quyển bìa cứng (50.000đ/ quyển) để cúng dường lên chư Tôn đức Tăng Ni trong Thành phố nhân mùa An cư kiết hạ PL. 2561.

Cách thức gởi tịnh tài cúng dường hoặc đặt mua: Nhắn tin cho Đại đức Minh Trúc (0936747824). Email: minhtruc2010@gmail.com.

Được biết, hiện tại cuốn Đọc Chơn lý (Nguồn mạch ngàn xưa) đã được Ni trưởng Khiêm Liên (Trụ trì TX. Nhật Huy thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ) và Ni sư Tuyết Liên (Phó ban Quản chúng Ni giới Giáo đoàn IV) cùng với một số chư Ni trong Phân đoàn 2 phát tâm ủng hộ, có thể thực hiện được khoảng trên 2.000 cuốn.

Rất mong được sự ủng hộ của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử để Phật sự ấn tống Pháp bảo, gieo nhân trí tuệ, cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni được thành tựu viên mãn. Đây cũng là yếu tố góp phần cho Đại lễ Khánh thành và lễ Đại tường Đại lão Hòa thượng Pháp sư, cũng như Phật sự cúng dường Pháp bảo đến các đạo tràng nhân mùa An cư kiết hạ PL. 2561 được thập phần viên mãn.

Trân trọng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan