CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo Khất sĩ tiếp tục tặng quà đến người dân Ấn Độ

Ngày 10/06/2021, Tỳ kheo Giác Lâm có nhận 100 triệu và quy đổi ra tiền Ấn là 309597Rs từ Thượng toạ Minh Lộc chuyển sang.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng toạ Trưởng ban TTXH PGKS, con Giác Lâm đã chia số tiền này làm hai, một phần cúng dường đến chư Tăng Ni Ấn Độ và một phần giúp dân nghèo.

Trong đợt này, Giác Lâm đã đại diện Ban Từ thiện chuyển đến 2 ngôi làng là MEENASHI, UP và NANHI DEORI, MP số tiền 217000Rs để giúp 152 hộ gia đình khó khăn. Mỗi gia đình sẽ nhận được 1000Rs bao gồm thực phẩm và 500Rs tiền mặt.(11000Rs cho phí vận chuyển hàng hóa, khẩu trang, thuốc diệt khuẩn ..)

Tình nguyện viên đã đến từng hộ gia đình để trao tận tay đến từng nhà nên đảm bảo cho sự an toàn của người dân ngôi làng này.

Tịnh tài cúng dường đến chư Tăng Ni Ấn Độ đã được gửi đi sau khi hoàn thành sẽ được đăng lên.

Nay con xin kính trình lên chư Tôn đức và quý đạo hữu được liễu tri.

Kính chúc chư Tôn đức Tăng Ni và quý đạo hữu vô lượng an lạc và vô lượng sức khỏe.

Nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến tất cả chúng sanh, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo.

Con, Giác Lâm kính trình.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Dưới đây là 2 Video tặng quà tại 2 ngôi làng:

https://www.youtube.com/watch?v=D5gN7rKv4IA

https://www.youtube.com/watch?v=nXaMdgH6Cak

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan