CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các đạo tràng cúng Hạ ngày 8-8

Nhân ngày húy kỵ ông bà thân sinh (8-8), TT.Minh Hóa cùng gia đình và quý nam nữ Phật tử PV.Minh Đăng Quang đã đến đảnh lễ Tam bảo, tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến với chư Tăng trường hạ.

8 8a 1 Copy

8 8a 5 Copy

Cùng ngày, Ni sư trụ xứ Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công - Tiền Giang), GĐPT.Thiền Tấn cùng quý Phật tử gần xa cũng về Hạ trường vấn an sức khỏe và cúng dường chư Tôn đức hành giả an cư:

Kính lạy Tăng người thầy chí cả
Thay Thế Tôn truyền báo đạo mầu
Tùy duyên hóa độ vô cầu
Làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh

HT.Giác Tường cùng chư Đại đức Tăng quang lâm chứng minh và có lời thăm hỏi, tán thán đến toàn thể đại chúng trong đoàn:

Vui mừng ngay ở kiếp này
Kiếp sau cũng lại tràn đầy mừng vui:
Người làm điều thiện ở đời
Thấy chân hạnh phúc khắp nơi theo mình
Quay nhìn việc thiện tạo thành
Sướng vui dào dạt, an lành chứa chan.

8 8 1 Copy

NS. Huệ Liên và Phật tử TX. Ngọc Quang

8 8 2 Copy

8 8b 1 Copy

GĐPT Thiền Tấn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan