CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các miền tịnh xá cúng Hạ ngày 29-7

Hôm nay 29/7 (nhằm 7/6 nhuần năm Đinh Dậu), Đại đức Minh Đăng làm trưởng đoàn, cùng chư Ni trực thuộc các miền tịnh xá, tịnh thất tỉnh Tây Ninh đã hướng dẫn hàng thiện nam tín nữ đến Hạ trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) đảnh lễ Tam bảo, tác bạch dâng cúng tịnh tài, phẩm vật đến chư Tăng hành giả an cư:

“Kính lạy cả chư Tăng tinh khiết

Đáng cho người làm phước cúng dâng

Bậc cao Tăng dứt sự vui mừng

Diệt tội lỗi trừ rồi nhơ tánh”.

Đại đức Minh Tân thay lời Tăng chúng chúc sức khỏe đến chư Tôn đức Tăng Ni và chứng minh, tán thán sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử.

Trưa cùng ngày, ĐĐ. Minh Bửu - trụ trì Tịnh xá Mỹ Đức (Mỹ Tho, Tiền Giang), ĐĐ. Minh Hằng trú xứ TX. Ngọc Bửu (Tiền Giang) cũng đã hướng dẫn hàng cư sĩ nơi bổn tự về đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư Tôn đức Ban Chức sự hạ trường, thăm viếng huynh đệ đang tu học và tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến với Hạ trường.

Thay lời Tăng chúng, Đại đức Minh Nghĩa cảm niệm công đức của Đại đức trưởng đoàn và chúc lành đến Phật tử:

“Sớm trưa làm những việc lành
Đêm về mộng đẹp xung quanh bên mình
Niết bàn giữa chốn Vô minh
Ta làm việc thiện thỏa tình lạc an”.

Buổi chiều, Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Điểm (Hóc Môn), tuổi cao sức yếu nhưng cũng hướng dẫn quý Ni và Phật tử đến cúng hạ cho chư Tôn đức Tăng.

29 7 1

ĐĐ. Minh Bửu tác bạch cúng dường

29 7 2

ĐĐ. Minh Nghĩa thay mặt chư Tôn đức đáp tạ

29 7 a

ĐĐ. Minh Đăng cùng chư Ni, Phật tử các miền tinh xá ở Tây Ninh

29 7 3

ĐĐ. Minh Tân đáp tạ

29 7 9

Ni trưởng trụ trì và chư Ni, Phật tử TX. Ngọc Điểm (Hóc Môn)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan