CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các miền tịnh xá Long An, Vĩnh Long cúng Hạ

“Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh
Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh
Hạnh phúc thay Tăng già hoà hợp
Hạnh phúc thay  tứ chúng đồng tu”.

Hạnh phúc thay: “Tăng già hòa hợp” là nền tảng chắc chắn cho tinh thần: “Giới luật cửu trụ” là biểu tượng cho tinh thần đạo pháp trùng hưng.

Nhằm tạo thắng duyên cho chư Phật tử được đầy đủ phước lành quy hướng về ba ngôi báu, được gần gũi các bậc Thiện tri thức, được tiếp thu giáo lý Phật Đà, được thấm nhuần trong dòng sữa ngọt của giáo pháp. Đồng thời nhắc cho Phật tử ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người Phật tử tại gia. Cho nên sáng ngày 27-6 (nhằm 4-6 năm Đinh Dậu) quý Ni sư, Sư cô các tịnh xá thuộc NGKS ở tỉnh Long An, Vĩnh Long như tịnh xá: Ngọc Tâm, Ngọc Tân, Ngọc Liên, Ngọc Sanh, Ngọc Tăng, Ngọc Thuận, Ngọc Đức, Phụng Hoàng, Ngọc Thạch, và 2 chùa Hòa Bình, Châu Long, đã hướng dẫn quý thiện nam tín nữ đến đạo tràng An cư tịnh xá Trung Tâm Q.Bình Thạnh đảnh lễ, tụng kinh cúng dường Tam bảo. Sau đó NS. Gương Liên đã thay lời trong đoàn kính dâng tác bạch, thăm hỏi sức khỏe chư Tôn đức Ban Chức sự và cúng dường phẩm vật cũng như tịnh tài đến với Tăng chúng hạ trường.

HT. Giác Tường - UVTT Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Đạo sư Chứng minh Hệ phái cùng chư Tăng đã quang lâm chứng minh chúc sức khỏe cho quý Ni sư, Sư cô và tán thán, chia sẻ bài pháp ngắn về ý nghĩa An cư đến với toàn thể Phật tử trong đoàn:

“Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh
Dốc một lòng nhập Thánh siêu phàm,
Sắc, tài, danh, lợi chẳng ham
Thị phi phủi sạch, luận đàm mặc ai…”

LAcungha 1

LAcungha 3

NS. Châu Liên hướng dẫn tụng kinh cúng dường Tam bảo

LAcungha 2

LAcungha 4

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan