CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình từ thiện Ấn Độ đợt 3

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni

Kính thưa quí Đạo hữu hảo tâm.

Được sự ủy thác của Ban TTXH Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam, TK. Giác Lâm đã nhận số tiền chuyển từ Thượng Tọa Thích Minh Lộc vào ngày 18/05/2021 với tổng số tiền cho đợt 3 là 106.000.000 VND (một trăm lẻ sáu triệu đồng) quy đổi thành tiền Ấn là 3 laks 42 ngàn rupees,  để hỗ trợ người dân khó khăn tại Ấn Độ trong mùa đại dịch Covid-19.

Sau đây là danh sách những nơi nhận được sự hỗ trợ từ Ban TTXH PGKS VN:

1. Làng Subhrtipuram, quận Meerut, bang Uttar Pradesh: với số tiền là 1laks 58 ngàn rupees (150 gia đình khó khăn và những gia đình có người bị ảnh hưởng bởi Covid_19).

2. Làng Phogat Tola, quận Balaghat, bang Madhya Pradesh: với số tiền là 65 ngàn rupees (62 gia đình khó khăn).

3. Làng Karambhad, quận Nagpur, bang Maharastra: với tổng số tiền 90 ngàn rupees (84 hộ gia đình khó khăn).

4. Làng Junagad, bang Gujrat: với tổng số tiền 37 ngàn rupees (cúng dường đến 12 vị Tăng Ấn Độ và 25  hộ gia đình có người già neo đơn và khuyết tật).

Tổng cộng số tiền đã gửi đi đến bốn ngôi làng là: 3 laks 50 ngàn rupees.

Chúng con xin hết lòng Tri Ân chư Tôn Đức và quí Phật Tử, chư thiện hữu hảo tâm đã nhiệt tâm hỗ trợ tịnh tài góp phần cho việc thiện nguyện được thành tựu tốt đẹp.

Kính chúc quí vị đón mùa Phật Đản PL 2565 được nhiều an lạc.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận đươc:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan