CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đà Lạt: Từ thiện Tịnh xá Ngọc Tín năm 2014

Được biết dân tộc vùng sâu vùng xa đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, Ni sư Hiền Liên - Ban Chấp hành Hội Ch thập đỏ thành phố Đà Lạt đã vận động chư Tăng Ni Phật tử các tỉnh ủng hộ cho bà con vùng dân tộc một số tnh vật cũng như tịnh tài như sau :

 * 1/03/2014 cho 500 suất quà tại Đinh K’ nớ huyện Lạc Dương số tiền 1.300.000.000 đồng image002

image004

image010

* 14/06/2014 cho 200 suất quà tại Pokapan huyện Đơn Dương số tiền 50.000.000 đồng

 image016

 

image022

 

* 24/05/2014 cho 100 suất quà tại thôn Taluy2 Kađô huyện Đơn Dương số tiền 20.000.000 đồng

 image020

image026

* 25/06/2014 cho 100 suất quà tại nhà văn hóa xã Kđơn huyện Đơn Dương số tiền 20.000.000 đồng

 image028

image032

* 23/07/2014 cho 200 suất quà tại thôn Lạc Xuân huyện Đơn Dương số tiền 30.000.000 đồng

image040

* 23/07/2014 cho bà con nghèo 100 suất quà tại Tịnh Xá Ngọc Tín số tiền 20.000.000 đồng

 image042

image044

* 06/08/2014 cho 200 suất quà tại Kađô2 huyện Đơn Dương số tiền 20.000.000 đồng

 image046

image052

* 10/08/2014 (Rằm tháng 7 âm lịch) Tịnh xá Ngọc Tín phát cho người mù và tàn tật 200 suất quà số tiền 25.000.000 đồng

 image054

image056

image060

* 04/10/2014 cho 100 suất quà tại K’lot. huyện Đơn Dương số tiền 20.000.000 đồng

 image062

* 10/11/2014 cho 100 suất quà tại thôn P’ro huyện Đơn Dương số tiền 40.000.000 đồng

 image070

* 13/12/2014 cho 200 suất quà tại thôn P’ro huyện Đơn Dương số tiền 100.000.000 đồng

 image078

image082

* 27/12/2014 cho 100 tại thôn K’lot xã Tutra huyện Đơn Dương số tiền 30.000.000 đồng

 image088

image090

image095

Tổng số tiền từ thiện năm 2014 của Tịnh xá Ngọc Tính: 1.675.000.000 đồng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan