CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đăk Nông: Tịnh xá Ngọc Đạt cúng dường trường hạ

Ngày 4/78/2017, ĐĐ. Giác Nhường đã hướng dẫn Phật tử Tịnh xá Ngọc Đạt (phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa) đến đảnh lễ Tam bảo và tác bạch dâng cúng tịnh tài, phẩm vật đến chư Tôn đức hành giả an cư kiết hạ tại 3 trường hạ trong tỉnh. Trong đó, hai trú xứ tịnh nghiệp đạo tràng an cư của chư Tôn đức Tăng tại chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa), chùa Hoa Nghiêm (thị trấn Đăk Mil); và trường hạ Phân ban Đặc trách Ni giới tỉnh tại chùa Phước Quang (huyện Đăk Song), với số lượng hành giả tại 3 trường hạ khoảng 80 vị.

TT. Thích Quảng Tuấn – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh, Hóa chủ trường hạ chùa Hoa Nghiêm thay mặt chư Tôn đức hành giả chứng minh và tán thán đến chư Tăng và Phật tử Tịnh xá Ngọc Đạt đã thực hiện đúng lời Phật dạy về pháp sự ý nghĩa này. ĐĐ. Thích Quảng Hiền – Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Hóa chủ trường hạ chùa Pháp Hoa cũng đã tán thán sự cúng dường các trường hạ trong tỉnh của Đạo tràng Ngọc Đạt, mặc dù tịnh xá mới thành lập còn đơn sơ nhưng với tấm lòng kính Đạo trọng Tăng nên đã phát tâm thực hiện pháp cúng dường an cư kiết hạ. Thông qua đó, Đại đức cũng đã nói lên ý nghĩa của sự cúng dường trường hạ với ba nội dung: tạo phước, kết duyên Tăng bảo và hộ trì Tam bảo.

Tại trường hạ Ni giới, SC. Thích nữ Quảng Tâm - Trưởng phân Ban Đặc trách Ni giới tỉnh cũng bày tỏ sự trân quý tấm lòng của quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Đạt đã đến hạ trường xa xôi, bày tỏ lòng tôn kính đạo, nhất là hướng về hàng xuất gia tôn kính và hộ trì trong mùa an cư.

Được biết, tịnh tài phẩm vật cúng dường chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư là sự phát tâm của quý Phật tử xa gần cùng hùn phước cúng dường nhân mùa an cư.

Hình ảnh cúng dường trong ngày:

NgocDat 1

NgocDat 2

NgocDat 3

NgocDat 4

NgocDat 5

NgocDat 6

NgocDat 7

NgocDat 8

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan