CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

HPKS cúng dường Hạ trường HVPGVN tại TPHCM 2017

Nhằm tạo duyên cho quý nam nữ Phật tử phát tâm hùn phước cúng dường, kết duyên lành với Tam bảo và hỗ trợ chư Tăng Ni trên bước đường tu học, góp phần làm cho Chánh pháp trụ mãi thế gian, Chủ Nhật, 6/8/2017 (nhằm 15/6 Đinh Dậu), chư Tăng tại TX. Trung Tâm và Pháp viện Minh Đăng Quang, cùng với một số chư Ni thuộc các tịnh xá vùng lân cận: Ngọc Minh (Thủ Đức), Ngọc Thành (Thủ Đức), Ngọc Phú (Tân Bình) và một số Phật tử thuộc khoa Đào tạo từ xa II, III và IV đồng câu hội về Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM (Cơ sở 2) nghe pháp thoại do TT. Minh Thành thuyết giảng.

Cũng trong ngày hôm đó, Phật tử Chơn Tín Toàn chia sẻ sự phân loại chủ đề trong Kinh tạng Nikaya và cúng dường đĩa đến đại chúng. Đồng thời có đoàn Phật tử chùa Nguyên Ngộ (Q. 12) do ĐĐ. Thích Nhuận Quang hướng dẫn cúng dường cho chư Tăng Ni tại Học viện tịnh tài, tịnh vật nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni sinh nội trú.

Vào giờ trai ngọ, chư Tăng Ni đại diện Phật giáo Khất sĩ thay lời toàn thể Tăng Ni và Phật tử dâng lời tác bạch và dâng phẩm vật cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni.

Sau đây là một số Phật tử phát tâm ủng hộ, góp phần cho lễ cúng được thành tựu: Phật tử do TT. Minh Thành hướng dẫn, nhóm cô Huệ Ngọc (Ngọc Minh), nhóm Ni sư Kiến Liên (Ngọc Thành), nhóm cô Thông Ngọc (TXTT), nhóm cô Tịnh Ngọc (TXTT), nhóm Phật tử Liên Thanh (ĐTTX IV), nhóm Phật tử Đạt Ngọc (ĐTTX III), nhóm Pháp Hạnh (ĐTTX III), cô Hồng (ĐTTX III), cô Liên Hảo (ĐTTX II), cô Thủy Châu (Liên Hoa Tuyết), cô Tuyết Mai, gia đình cô Năm Lắm (bạn cô Liên Hảo), nhóm cô Hoa Trí (ĐTTX II) và một số Phật tử khác.

Buổi cúng dường diễn ra trang nghiêm, thanh tịnh dưới sự chứng minh của chư Tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện, Ban Quản viện Tăng Ni, chư vị giảng viên, nhân viên văn phòng Học viện và trên 350 Tăng Ni sinh khóa XI.

Các Phật tử các phái đoàn vô cùng hoan hỷ ngày thính pháp văn kinh và tạo phước cúng dường, đồng thời cũng chánh niệm nhận thực phẩm và thọ trai trang nghiêm như chư Tăng Ni Nội viện.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

nv 1

TT. Minh Thành chia sẻ pháp đến Tăng Ni và Phật tử

nv 5

nv 2

Chư Ni các miền tịnh xá và Tăng Ni sinh nội viện

nv 3

Phật tử các đạo tràng và liên khóa Đào tạo từ xa HVPGVN

nv 4

nv 6

Phật tử Chơn Tín Toàn

nv 12

ĐĐ. Thích Nhuận Quang và đoàn Phật tử chùa Nguyên Ngộ

nv 11

ĐĐ. Giác Hoàng thay mặt chư Tôn đức HĐĐH và Nội viện chứng minh lễ cúng dường

nv 9

nv 8

Chư Tăng, Phật tử HPKS cúng dường trai Tăng:

2

3

5

7

6

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan