CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Hải - Long Hải cúng hạ

NgocHai 4

Ngày 22/7/2017, Ni chúng trụ xứ Tịnh xá Ngọc Hải - Long Hải đã hướng dẫn Phật tử đến trường hạ Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) đảnh lễ Tam bảo, tác bạch dâng cúng tịnh tài, phẩm vật đến chư Tôn thiền đức Tăng:

Chư Tăng đáng cho người xưng tán

Kẻ làm lành nên ráng cúng dâng

Tăng già là ruộng phước điền

Nên gieo hột giống ân cần chớ quên.

NgocHai 1

HT. Giác Tường - Đạo sư Chứng minh Hệ phái cùng chư Đại đức Tăng đã quang lâm chứng minh cho quý Phật tử được nhiều phúc báu, an vui, tu hành tinh tiến và chúc sức khỏe quý Ni sư, Sư cô:

Xuân đi phượng vĩ trên cành

Một mùa kiết hạ an lành rèn tâm.

NgocHai 6

Chiều cùng ngày, ĐĐ.Minh Nghi - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Minh (Thủ Đức) cùng Phật tử cũng về nơi Hạ trường đảnh lễ Tam bảo và cúng dường.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan