CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Ngọc Nguyên (Tiền Giang) cúng Hạ

Trưa ngày 27-7 (nhằm 5-6 nhuần năm Đinh Dậu) Sư cô trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên (Cái Bè -Tiền Giang) đã hướng dẫn quý nam nữ Phật tử nơi bổn tự về Tịnh nghiệp Đạo tràng An cư Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh) đảnh lễ Tam bảo, tác bạch vấn an sức khỏe chư Tôn thiền đức Tăng và dâng cúng tịnh tài, phẩm vật đến Tăng chúng Hạ trường.

NgocNguyen TG 1

Lòng tin tưởng ba ngôi cao quý

 Tạo phước lành dâng cúng chư Tăng

 Sắm sanh vật uống thức ăn

 Tịnh tài phẩm vật quý Ngài chứng tri”.

HT. Giác Tường - Giáo phẩm chứng minh Hệ phái cùng chư Tăng đã quang lâm chánh điện chứng minh phước sự của quý Phật tử, đồng thời có bài pháp ngắn nói về ý nghĩa An cư, chúc lành đến toàn thể hội chúng:

NgocNguyen TG 3

 “Tín chủ cúng dường Phật Pháp Tăng

 Chứng minh công đức nhờ Tam bảo

 Chú tâm nguyện độ thiện duyên này

 Tín chủ đời đời thêm phước báu”.

NgocNguyen TG 2

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan