CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Minh Đăng Quang: Y, Bác sĩ đến khám bệnh

Ngày 11/5 năm Mậu Tuất (nhằm 24/6/2018), Ban Chức sự Hạ trường Tổ đình Minh Đăng Quang đã tiếp đón và chứng minh cho các phái đoàn Phật tử từ các nơi về cúng dường trường Hạ, cũng như được sự quan tâm của đoàn Y, Bác sĩ từ TP. Hồ Chí Minh đến thăm khám, kiểm tra sức khoẻ cho Tăng chúng hành giả.

Hàng cận sự tại gia và những người hữu duyên với giáo pháp đức Phật đã ý thức việc tích tạo phước báu thù thắng từ nơi Tam bảo phước điền, hay việc thiện chỉ mang đến chút ít duyên lành dù bất cứ nơi nào, ở đâu khi có thể cũng không bỏ qua.

Chính điều này, trong kinh Pháp Cú đã dạy:

“Chớ chê khinh điều thiện

Cho rằng chưa đến mình

Như nước nhỏ từng giọt

Rồi bình cũng đầy tràn

Người trí chứa đầy thiện

Do chất chứa dần dần”.

Ngoài việc trợ duyên thức ăn vật uống của hàng Phật tử, chư Tăng còn được kiểm tra, thăm khám, phục vụ thuốc điều trị bịnh của người tín tâm để an tâm tu tập trong mùa An cư Kiết hạ. Và trong các thứ phước báu phát sanh mang lại an vui hạnh phúc lâu dài thì phước chăm sóc, lo lắng cho người bịnh là rất lớn, như trong Giới Phật tử có nói: “Trong các món ruộng phước, về phước nuôi bịnh là thứ nhứt”.

Với sự quan tâm đó, chư Tôn đức Tăng, Ni hành giả luôn nhiệt tâm, tinh cần, nỗ lực tu tập giới luật, thiền định, trí tuệ để đoạn trừ tham ưu, phiền não nơi đời. Như vậy mới xứng đáng công ơn của người đã tận tâm dâng cúng, và xứng đáng là hàng xuất gia Khất sĩ giải thoát, như lời đức Thế Tôn dạy: “Cũng vậy nơi Tăng chúng, là châu báu thù diệu”.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan