CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Diễn văn khai mạc Khánh tạ lạc thành TX. Ngọc Chánh

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Giác Tường chứng minh,

Ngưỡng bái bạch chư Hòa thượng chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk,

Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk,

Kính bái bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa lãnh đạo Ban Trị sự GĐ III,

Kính bạch Đại đức Trưởng ban BTS GHPGVN huyện EaH’Leo,

Kính bạch Ni sư Trưởng Phân ban Đặc trách Ni giới GHPGVN tỉnh Đăk Lăk,

Kính bạch Ni trưởng Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III,

Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý vị quan khách lãnh đạo cơ quan ban ngành các cấp,

Kính thưa chư thiện nam tín nữ Phật tử thập phương,

Kính thưa chư vị,

Ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Chánh được thành lập vào ngày 22 tháng 12 năm 1992. Thầy chúng con - Ni trưởng Cảnh Liên từ Tịnh xá Ngọc Túc, Đăk Pơ, Gia Lai thân hành đến vùng cao nguyên đất đỏ dựng lập đạo tràng, tạo duyên cho bá tánh tu học trong giáo pháp và cũng để tôi luyện ý chí hành đạo cho các đệ tử. Nhờ đức hy sinh, chịu khó, tịnh xá được chính quyền địa phương cho phép sinh hoạt tôn giáo vào tháng 11 năm 2007. Sau khi được sinh hoạt, ngôi chánh điện nhỏ, đơn sơ vách ván mái tôn không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt với số lượng Phật tử về sinh hoạt ngày càng đông. Năm 2006, Ni trưởng xây dựng nhà thờ Phật bằng xi-măng cốt thép mái tôn, diện tích khoảng hơn 300 mét vuông. Chính trong nhà thờ Phật này, suốt sáu năm từ năm 2007 đến cuối năm 2013, Ni chúng và Phật tử đã tu tập bốn ngày hằng tháng và thường xuyên mở các khóa tu Tâm tĩnh lặng 10 ngày, 7 ngày hoặc 3 ngày mỗi năm. Năm 2007, Ni trưởng tiếp tục xây nhà Ni hai tầng phía sau nhà thờ Phật tạo điều kiện thuận lợi cho chư Ni tu tập và sinh hoạt.  

Hoàn tất chương trình học về lại chùa năm 2008, chúng con được Thầy Bổn sư giao trách nhiệm về đây hành đạo, chăm sóc hướng dẫn Ni chúng và Phật tử tu học. Noi theo ý chí kham nhẫn, kiên trì và hạnh đức từ bi của Thầy, sống hòa ái trong tinh thần lục hòa cộng trụ, gần gũi trợ giúp bà con Phật tử, được bá tánh ủng hộ và chính quyền giúp đỡ, năm 2010 tịnh xá được chính thức công nhận sinh hoạt tôn giáo. Với số lượng trên 1000 Phật tử trong những ngày lễ lớn, trên 200 người trong những ngày cúng Hội và trên 20 vị xuất gia, tịnh xá còn là nơi họp mặt của Gia đình Phật tử huyện EaHleo, các Liên trại huấn luyện hoặc Trại họp bạn cũng được tổ chức ở đây, ngôi chánh điện cũ không đủ đáp ứng cho sự sinh hoạt tu học và mở các khóa tu cho cư sĩ và xuất gia nữa.

Để đáp ứng nhu cầu tu học cho hai giới xuất gia và cư sĩ, được sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo đoàn III và Ban Trị sự tỉnh Đăk Lăk, đặc biệt nhờ sự trợ giúp thúc đẩy của Bổn sư và Phật tử và sự quan tâm giúp đỡ cấp giấy phép của chính quyền, Ni chúng và Phật tử chúng con đã khởi công xây dựng giảng đường, tầng hầm và nhà Ni trong năm 2014. Những công trình cổng tam quan, đài Quan Âm, vườn Lâm Tỳ Ni hoàn tất cuối năm 2016. Đầu năm 2017, công trình xây dựng chánh điện bát giác tầng trên tiếp tục thi công, trải qua hai năm công trình chánh điện nay đã hoàn mãn.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý vị,

Ngàn năm đẹp mãi ngôi chùa,

Hồn thiêng sông núi, đất vua chùa làng.

Làm cho thế giới bình an,

Quý thay gìn giữ đạo tràng nơi tâm.

Ngẫm lại những năm tháng xây dựng, công trình đại trùng tu tịnh xá kéo dài hơn năm năm, nhìn lại quang cảnh Tịnh xá Ngọc Chánh đã thay đổi khá nhiều, mái ngói thay vào mái tôn, tường xi-măng thay cho vách ván, ngôi phạm vũ uy nghiêm hiện lên giữa đồi núi cao nguyên đất đỏ, chúng con chạnh lòng tự hỏi, trong tâm linh của Ni chúng chúng con và Phật tử có thay đổi gì không? Thay đổi ngôi phạm vũ bên ngoài thật không phải dễ, nếu không nhờ sự mật thùy gia hộ của Tam Bảo, ân huệ của chư Tôn thiền đức Tăng Ni, sự thành kính nhiệt tình ủng hộ của chư thiện nam tín nữ xa gần, sự trợ giúp của chính quyền, dù chúng con có nguyện lực cũng không thể nào thực thi được Phật sự lớn lao này. Nhưng chúng con thiết nghĩ, việc xây dựng phạm vũ bên ngoài có khó nhưng điều khó hơn và khó hơn hết là tự thân mỗi chúng con có chuyển hóa được những tâm bất thiện hay không? Có xây dựng được ngôi chùa tâm linh trong mỗi chúng con hay không? Đức Tổ sư Minh Đăng Quang cũng nhắc tứ chúng: “Các pháp là để đi đến chơn như, phương tiện là để đến cứu cánh, chớ đừng lầm chấp vào sự tướng của các pháp mà nhọc nhằn trên đường tu tập.” Đây là điều mà chúng con phải tự ý thức, khắc cốt ghi tâm để tu thân và phụng sự nhân sanh.

Kính bạch chư Tôn đức, cho phép chúng con có đôi lời cùng quý chú thợ, cùng chư nam nữ Phật tử.

Kính thưa quý thiện nam tín nữ,

Kính thưa quý chú thợ,

Dẫu chư Ni có nguyện lực, nhưng nếu không có sự tùy hỷ phát tâm ủng hộ tịnh tài tịnh vật của quý Phật tử, đồng thời nếu không có những bàn tay khéo léo và khối óc suy tính của quý chú thợ, thì công trình vẫn còn trên bản thiết kế giấy và tâm nguyện kia chỉ là giấc mơ. Thay lời chư Ni tại đạo tràng, xin chân thành tri ân tất cả. Nguyện cầu Phật lực gia hộ với nhân lành quý báu này, quả lành sẽ đến với chư vị trong đời sống hiện tại được hưởng năm phần phúc báu: Sống trường thọ, sắc diện tươi nhuận, gia đình an vui, có sức khỏe và trí tuệ để thiết lập một đời sống hạnh phúc, lợi ích cho gia đình và xã hội.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý vị,

Trong không khí trang nghiêm với sự gia hộ của mười phương chư Phật, với năng lượng an lành nhờ sự hiện diện của chư Tôn Thiền đức Tăng Ni, với niềm tin và tôn kính ngôi Tam Bảo của quan khách và Phật tử, chúng con được nhận thêm nguồn năng lượng an lành và hành trang quý báu, thúc đẩy Ni chúng và Phật tử chúng con tinh cần tu học. Chúng con nguyện giờ giờ phút phút, tịnh hóa thân tâm, tu tấn tu tập để một phần nào đó đền đáp Tứ trọng ân.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa quý vị,

Cuối cùng chúng con xin kính chúc chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni thân tâm thường lạc, pháp hỷ sung mãn, để dìu dắt chung con và chúng sanh tiến đến con đường giác ngộ giải thoát.

Kính chúc quý cấp chính quyền, các vị quan khách khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, đạt nhiều thắng lợi trong công vụ ích nước lợi dân.

Kính chúc quý đồng bào Phật tử thân khỏe tâm an, sự nghiệp thăng hoa, vô lượng an lạc, vô lường cát tường.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan