CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tôn trí phù điêu tại Giảng đường và Thiền đường

GIÁO HỘI PHẬTGIÁOVIỆT NAM                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

TỊNH XÁ TRUNG TÂM                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            -------------                                                                                                  --------------

    Số: 26/2012/TB - TXTT                                                     TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2012

 

    THÔNG BÁO

V/v Tôn trí phù điêu tại Thiền đường và Giảng đường PV. Minh Đăng Quang

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử gần xa,

Công trình xây dựng PV. Minh Đăng Quang đã thực hiện khoảng 70% phần thô, gồm: - Tầng hầm

               - Tầng Giảng đường (lầu 1)

               - Tầng Thiền đường (lầu 2)

- Tầng Chánh điện đang được tiếp tục thi công (từ nay đến giữa năm 2013)

Hiện công trình đang đi vào phần trang trí nội thất bên trong;

1- Tầng Giảng đường có 32 bức phù điêu về cuộc đời hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang và những lời Chơn lý rút gọn của Tổ sư.

2- Tầng Thiền đường có 32 bức phù điêu về 33 vị Tổ sư Thiền Tông Ấn – Hoa.

* Diện tích mỗi bức phù điêu: dài 5m x rộng 2m = 10m2

* Phí thi công: 10 triệu đồng/bức (trung bình mỗi m2 từ 800.000đ - 1.000.000đ).

Quý Phật tử phát tâm cúng dường sẽ được ghi tên hoặc pháp danh vào bên góc trái, phía dưới bức phù điêu.

Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ quý Phật tử thiện tâm góp phần công đức trang nghiêm Tam bảo luôn được phước báu tăng trưởng tín tâm, tinh tấn trong chánh pháp.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

 

Ghi chú: Mọi sự cúng dường xin liên hệ đăng ký:

1/ VP. Thường trực PV. Minh Đăng Quang (HT. Giác Lai và TT. Minh Hóa).

   505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Quận 2.

2/ VP. Tịnh xá Trung Tâm (HT. Giác Toàn và ĐĐ. Minh Sơn).

 21 Nguyễn Trung Trực, P.5, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

TM. BAN XÂY DỰNG ĐẠI TRÙNG TU

Phó Ban Thường trực,

Kiêm Trưởng ban Vận động tài chánh

 

 

Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan