CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cúng hội định kỳ tại TX. Ngọc Long - Bình Phước

Vào ngày 12 tháng 4 năm 2022 (nhằm ngày 12 tháng Ba năm Nhâm Dần), TT. Giác Nhuận – Tri sự phó Giáo đoàn VI, đương vi trụ trì TX. Ngọc Long đã cũng thỉnh chư Tôn đức Tăng quang lâm chứng minh ngày cúng hội. Tại tịnh xá Ngọc Long, ngày cúng hội diễn ra định kỳ 2 lần vào các ngày mùng 1 và 12 mỗi tháng. Vân tập về dự, hội chúng Phật tử cố định 60 vị, là những Phật tử thuần thành tại địa phương.

Ngày cúng hội nơi đây được tổ chức theo sự tu tập trong nửa ngày chứ không chỉ là quy tụ bá tánh phát tâm cúng dường đơn thuần. Do đó, thời khóa được sắp đặt như sau:

  • 7g00:                Phật tử vân tập
  • 8g00:               Tụng kinh
  • 9g00:               Thính pháp
  • 10g30:             Cúng ngọ và hoàn mãn.

Kỳ cúng hội ngày 12 tháng Ba năm Nhâm Dần, được sự chỉ dạy của TT. Giác Nhuận, ĐĐ. Minh Điệp đã có buổi chia sẻ Phật pháp đến với quý Phật tử. Với chủ đề trích giảng kinh Trung Bộ, Đại đức đã chia sẻ 4 hạng người được đức Phật dạy trong kinh Kandaraka (Trung Bộ số 51): Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này Pessa, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây, này Pessa, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Pessa, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này Pessa, lại có người vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Người ấy không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể.

Trong giờ cúng ngọ, ĐĐ. Minh Đạo cũng đã có lời pháp thoại ngắn nói lên triết lý vô thường để nhắn nhủ hàng Phật tử phải biết phát tâm tu hành, tạo dựng phước báu nhằm bồi đắp tư lương cho tương lai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan