CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đại lễ Tự Tứ Giáo đoàn III: Chương trình Trùng tụng Chơn Lý và Kinh Pháp Cú

Tối ngày 13/7, trong chương trình Đại Lễ Vu Lan tại Tịnh xá Ngọc Cổ năm 2022 là chương trình Trùng tụng Kinh Pháp Cú của đức Thế Tôn và Chơn lý của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang diễn ra vào lúc 20 giờ, dưới sự chứng minh của ĐĐ. Giác Điều, ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ảnh cũng là tam vị giám khảo trong chương trình cùng sự hiện diện đông đảo của nam nữ Phật tử. Chương trình năm nay có 2 vị Tăng và 4 vị Ni tham gia trùng tụng.

Mở đầu chương trình, Sa di Giác Minh Xả, trú xứ tại Tịnh xá Linh Sơn đã trùng tụng Chơn lý số 10, Công lý võ trụ. “Công lý cũng tức là chơn lý, hay lẽ chánh đẳng chánh giác trung đạo dung hòa của võ trụ. Công lý nghĩa là lẽ không thêm, không bớt, bằng nhau, đạo lý rất công bằng không chênh lệch thiên tư về mặt nào”.

Tiếp đến là những điệu, Tập sự Mỹ Nhơn, Mỹ Thao đều thuộc trú xứ Tịnh xá Ngọc Trung đã trùng tụng Kinh Pháp cú theo yêu cầu của ban giám khảo. Kế đó là Sa di Giác Minh Kỳ, trú xứ Pháp viện Thánh Sơn, cũng trùng tụng Chơn lý số 10 Công lý võ trụ. Mỹ Thuyết thuộc trú xứ tại Tịnh xá Ngọc Lương, trùng tụng bài chơn lý số 59 Khổ và vui. Và Liên Đạo, trú xứ tại Tịnh xá Ngọc Trung, trùng tụng bài chơn lý số 41 Phật tánh. Và cuối cùng là bài chơn lý số 20 “Trên mặt nước” do Sa di Giác Minh Xả trùng tụng.

Kết thúc chương trình là sự chứng minh của ba vị giám khảo với những lời tán thán cho sự nổ lực, tinh tấn học những lời Phật, lời Tổ đã dạy, cũng như sách tấn các vị phải cố gắng hơn nữa để duy trì mạng mạch của Phật pháp.

Đây cũng là chương trình đầy ý nghĩa và đã khuyến khích Tăng Ni trẻ học cùng ươm mầm giác ngộ cho tự thân, để những lời dạy cao quý của đức Thế Tôn và của đức Tổ sư hiển hiện trong cuộc sống.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan