CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Đêm Hoa đăng cầu siêu bạt độ tại Tịnh xá Ngọc Hưng

Trong chuỗi chương trình của Đại lễ Tự tứ Vu lan năm nay, đêm 14 tháng 7, chương trình tâm linh nhiệm mầu “Hoa đăng – cầu siêu bạt độ” đã được diễn ra vào lúc 19 giờ tại Tịnh xá Ngọc Hưng, Xuân Lộc, Đồng Nai.

Chứng minh cho đàn lễ tối có HT. Giác Trong, Tri sự phó Kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; TT. Giác Hoàng, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký thường trực Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban văn hoá giáo đoàn, Phó ban kiêm chánh thư ký Đại lễ năm nay; TT. Giác Nhường, Phó thư ký của Giáo đoàn, Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo đoàn III; cùng chư Tôn đức nhị bộ Tăng Ni đồng chứng minh pháp hội; và đặc biệt là với sự tham gia của hàng ngàn Phật tử gần xa từ khắp các vùng miền của đất nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đêm trầm mặc này, với hàng ngàn ngọn nến hoa sen được thắp lên trong sự trang nghiêm và được nâng niu trong lòng bàn tay của mỗi người Phật tử. Đại chúng hiệp tâm đồng cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cửu huyền thất tổ, chư hương linh, vong linh, anh linh, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn nương nhờ ân đức của chư Tăng Ni và sự thành tâm của Phật tử mà siêu thoát.

 

Để mở đầu cho buổi lễ, dưới sự hướng dẫn của TT. Giác Hoàng, quý Tôn đức Tăng Ni và đại chúng đoan thân, khiết niệm, một lòng hướng về Tam Bảo tụng kinh xưng niệm ân đức Phật, xưng tán giáo pháp cao thượng và xưng tán ân đức Tăng già thanh tịnh hòa hợp và sám hối ba nghiệp thanh tịnh để hồi hướng công đức cho chư vị, nương từ lực của chư Phật nơi đàn tràng Tịnh xá Ngọc Hưng để rửa sạch lòng trần, tiêu diêu cảnh tịnh.

Theo nguồn cảm xúc, TT. Giác Nhường đã lắng đọng càng thêm sâu sắc, thắp lên ánh sáng trong cõi u minh mê mờ tăm tối. Thượng tọa nhấn mạnh “Các vong linh, ngạ quỷ được nuôi dưỡng thân là nhờ vào vật phẩm cúng dường của người sống, nhờ vào người thân của mình làm các việc phước thiện hồi hướng đến vong nhân thì các vong linh ấy mới thọ hưởng no đủ”. Vì vậy, mỗi ngọn nến hoa đăng được thắp lên là một lời cầu nguyện, một tâm nguyện thiện lành, an lạc cho mình, cho người thân và tất cả tha nhân.

Tiếp theo là đôi lời pháp thoại của Hòa thượng chứng minh buổi lễ. “Giờ này mười phương chư Phật Thế Tôn ngự trong tất cả đạo tràng vĩ đại pháp vương, khắp mười phương cõi Phật đều phóng ánh sáng vĩ đại, quang minh, phước đức soi sáng, chứng minh cho đương xứ đạo tràng cầu siêu bạt độ Tịnh xá Ngọc Hưng”. Hòa thượng nhấn mạnh “Triều âm bát nhã của Pháp rền vang thức tỉnh giấc ngủ muôn đời của chư vị trong sanh tử, trở về với thực tại của chính mình, soi sáng cho chính mình giải thoát khỏi sự ảo ảnh, mê mờ, quấy ác. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm, tâm chính là pháp, pháp chính là tâm. Nếu tâm mình đặt trong tâm Phật thì mười phương thế giới đều là cảnh giới của Phật, thoát khỏi ba cõi: địa ngục, ngạ quỹ, bàng sanh, không còn khổ đau”.

Cuối chương trình là lễ tụng kinh cầu nguyện kẻ âm được siêu, người dương được thanh thới, và nhất tâm đem tất cả công đức này hồi hướng cho buổi lễ được như sở nguyện.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan