CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Lễ làm mới Tam quy Ngũ giới trong khuôn khổ chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng - Vu lan Báo hiếu PL.2567

Nhân mùa Tự tứ Tăng - Vu lan Báo hiếu, hàng nghìn nam nữ Phật tử cư gia bá tánh về tham dự Đại lễ đã được chư Tôn đức giới sư với hình ảnh uy nghi trang nghiêm, thanh tịnh từ bi, hoan hỷ làm mới Tam quy, Ngũ giới sau nhiều năm thọ nhận ngũ giới của một người Phật tử tại gia. Và lắng nghe được những lời giảng dạy về đời sống chơn chánh đầy sâu sắc để xứng đáng là một người đệ tử tại gia trong giáo pháp Phật-đà.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của HT. Giác Phùng, Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III; TT. Giác Hoàng - Chánh Thư ký ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Văn hóa Giáo đoàn III, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni giới sư tham dự chứng minh cho buổi lễ.

Vì lòng thương tưởng đến hàng sơ cơ học Phật mà quý Ngài đã khai mở đàn giới  trùng tuyên giới Pháp Quy y Tam Bảo, cho quý Phật tử và đặc biệt hơn là cũng là để trọn vẹn pháp Quy y và ngũ giới cho những người đã thọ trì, vì cuộc sống thế gian đầy triền phược, thiếu sự tỉnh giác chánh niệm mà đã bị tổn giảm.

Toàn thể đạo tràng Phật tử đã thọ nhận giới Pháp từ HT. Giác Phùng và chư Tôn đức giới sư và đón nhận những lời Pháp nhũ cao quý từ kim khẩu của TT. Giác Hoàng thay lời chư Tôn đức Từ bi hoan hỷ ban bố đến toàn thể quý Phật tử tham dự buổi lễ.

Hình ảnh về lễ làm mới Tam quy Ngũ giới:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan