CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Bế mạc Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần VI tại An Giang

Sáng ngày 08/10/2023 (nhằm ngày 24/08 Quý Mão), từ 4g sáng, chư hành giả đã bắt đầu ngày mới bằng thời khóa thiền hành và thiền tọa, tại khuôn viên chánh điện Tịnh xá Ngọc Châu (Tân Châu, An Giang), chuẩn bị cho nghi thức bế mạc Khóa tu Giới - Định - Tuệ lần VI của Giáo đoàn VI.

9g sáng, ĐĐ. Minh Điền - Phó ban Trị sự GHPGVN thị xã Tân Châu, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu, đã chia sẻ với đại chúng Kinh Bẫy mồi, trong bộ Kinh Trung Bộ, phẩm 25. Đại đức kể lại câu chuyện người thợ săn và bẫy mồi.

Thợ săn nai đặt mồi ngon cho nai đến, không phải vì thương gì bầy nai, mà vì muốn hại chúng. Cũng như thế, là cạm bẫy ngũ dục mà ác ma (thiên ma) đặt để, dụ người tu hành.

Phật đưa ra hình ảnh bốn đàn nai. Đàn thứ nhất tham ăn sa ngay vào mồi, nên bị kẻ giăng bẫy tóm trọn. Đàn thứ hai tránh vào rừng sâu, thiếu cỏ nước một thời gian dài không chịu nổi, trở ra vì đói khát tham ăn, không coi chừng, nên cũng sa vào cạm bẫy như đàn nai đầu. Đàn thứ ba, rút kinh nghiệm làm một chỗ nấp gần nơi giăng mồi để đến ăn một cách chừng mực rồi rút về chỗ ẩn. Người giăng bẫy không bắt được đàn nai, ra sức bao vây cuối cùng cũng tìm được nơi ẩn náu của chúng. Đến lượt bầy nai thứ tư, làm một chỗ nấp mà thợ săn không thể nào đến được, đến ăn mồi vừa phải rồi rút đi an toàn.

Đàn thứ nhất là ví dụ cho những Sa môn, Bà-la-môn tham đắm ngũ dục thế gian, bị ác ma tóm. Đàn thứ hai là Sa môn, Bà-la-môn do tu khổ hạnh ép xác quá độ nên kiệt sức, không còn tinh tấn. Do không còn tinh tấn, tâm giải thoát cũng bị kiệt quệ; do tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ cũng sa vào thế lực ác ma như đàn đầu tiên. Đàn thứ ba dụ cho Sa môn, Bà-la-môn không bị phóng dật theo ngũ dục như hai đàn trước, nhưng lại có tà kiến về thế giới thường vô thường, hữu biên vô biên, Như lai có, không tồn tại sau khi chết v.v... Tà kiến ấy ví như "một chỗ nấp mà thợ săn có thể tìm thấy". Như vậy họ cũng không thoát khỏi thế lực ác ma. Đàn thứ tư dụ cho tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú bốn thiền, bốn định vô sắc, Diệt thọ tưởng, khiến ác ma không tìm thấy được đường đi lối về của mình vì vị ấy không còn tham đắm bất cứ gì trên đời.

Khóa tu được khép lại sau thời thiền hành, thiền tọa chiều.

Được biết khóa tu lần VII sắp tới sẽ được diễn ra tại chùa Phước Huệ (Tân Châu, An Giang) vào ngày 8 – 10/12/2023 (nhằm ngày 26 – 28/10 Quý Mão).

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan