CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ 2: Chuyến hành đạo Giáo đoàn III thăm các miền tịnh xá tại tỉnh Bình Thuận

Sáng nay 15/3/2023, (24/2/Quý Mão), chư Tôn đức Hòa thượng lãnh đạo GĐ III, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng tháp tùng cùng đoàn du hành Hoằng pháp các miền tịnh xá thuộc Giáo đoàn III, đã đến tịnh xá Ngọc Hưng (Đồng Nai).

Nhằm ôn lại gương hạnh của chư Phật, chư Tổ cùng các Đức thầy xưa, chư tôn Đức Hoà thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng đã trì bình khất thực dọc theo tuyến đường quốc lộ 1 gieo duyên với Phật tử nơi đây.

Thăm Tịnh xá Ngọc Hưng - huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Sau khi trì bình khất thực trở về Đại đức Giác Ngẫm trụ trì tịnh xá Ngọc Hưng (Xuân Lộc, Đồng Nai), đã hướng dẫn chư Tăng cùng quý Phật tử. Thành tâm cũng thỉnh chư tôn Thiền đức, quang lâm trở về thiền đường Minh Đăng Quang. Thành tâm đảnh lễ và vấn an sức khỏe chư Tôn đức, báo cáo tình hình sinh hoạt, công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vu Lan bồn - Tự tứ Tăng của Giáo đoàn III sẽ được diễn ra vào tháng 7 âm lịch năm nay.

Hoà thượng Giác Phùng - Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III, thay mặt chư tôn Đức lãnh đạo đã có vài lời chia sẻ, chỉ dẫn trong công việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ Vu Lan Tự tứ Tăng.

Với sự thỉnh cầu của Đại đức trụ trì, cũng như mong muốn học hiểu Phật pháp của Phật tử nơi đây. Hòa thượng Giác Trong - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, thay mặt chư tôn Đức lãnh đạo có vài lời pháp ngắn chia sẻ quý Phật tử nơi đây.

Đối trước chư Tôn đức giáo phẩm Giáo đoàn III, ĐĐ. Giác Ngẫm cùng chư Tăng trú xứ đê đầu đảnh lễ kỉnh ơn và xin y giáo phụng hành thực hiện những lời chỉ dạy của quý Hòa thượng lãnh đạo, sẽ cùng các Phật tử chung tay hoàn thiện cơ sở vật chất để Phật sự sắp tới của Giáo đoàn tại nơi đây được thành công tốt đẹp.

Thăm Tịnh xá Ngọc Bình - TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Sau khi ngọ trai xong, đoàn hành đạo tiếp tục hành trình đi đến các miền tịnh xá tại tỉnh Bình Thuận. Đoàn đã đến viếng thăm các tịnh xá Ngọc Minh (Hàm Tân) Đại đức Giác Đắc đã hướng dẫn chư Tăng tại trú xứ đảnh lễ vấn an sức khỏe chư Tôn đức; Tại tịnh xá Ngọc Thọ (Mũi Né), Đại đức Giác Chúng đã cùng quý Phật tử đón tiếp chư Tôn đức; tịnh xá Ngọc Bình, TT. Giác Viễn đã hướng dẫn chư Tăng đón tiếp và đảnh lễ chư Tôn đức, tịnh xá Ngọc Cát, Đại đức Giác Hiện và Đại đức Giác Cảm cùng Phật tử tại bổn tự đón tiếp và đảnh lễ chư Tôn đức lãnh đạo đã viếng thăm các miền tịnh xá tại Bình Thuận nói chung và TP. Phan Thiết nói riêng.

Thăm Tịnh xá Ngọc Thọ - Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Thăm Tịnh xá Ngọc Cát - TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tại mỗi điểm chư tôn Đức lãnh đạo, đã dâng hương đảnh lễ Tam Bảo, hỏi thăm, động viên, khích lệ, cũng như lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chư tôn Đức trụ trì và tâm nguyện của quý Phật tử tại đạo tràng trong quá trình tu học Phật pháp.

Hòa thượng Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh, Kiêm trị sự trưởng Giáo đoàn III  Thay lời chư tôn Đức lãnh đạo có lời chứng minh lời tác bạch của chư Tăng, cũng như trao tặng Pháp bảo đến quý Thượng tọa, Đại đức trụ trì các trú xứ.

Kết thúc ngày thứ 2 của chuyến du hành Hoằng pháp đoàn đã dừng chân và nghỉ ngơi tại tịnh xá Ngọc Cát (TP. Phan thiết).

]

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan