CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ ba: Đoàn hành đạo Giáo đoàn III tiếp tục hành trình thăm các tịnh xá tại Phan Thiết và Bắc Bình Thuận

Bước qua ngày thứ ba của chuyến hành đạo Hoằng pháp Giáo đoàn III, dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng - Đệ nhất chứng minh, Kiêm Trị sự trưởng giáo đoàn cùng chư Tôn đức ban lãnh đạo Giáo đoàn đến thăm và sách tấn các tịnh xá tại khu vực Phan Thiết và Bắc Bình Thuận: Ngọc Liên, Ngọc Tuyền, Ngọc Ý, Ngọc Lâm, Ngọc Thiền, Ngọc Quý và cuối cùng nghỉ lại tại tịnh xá Ngọc Tâm.

Khởi hành chuyến đi của ngày thứ 3 đoàn du Tăng hành đạo tiếp tục hướng về Tịnh xá Ngọc Liên (Phan Thiết) do SC. Tân Liên làm trụ trì.

Tại đây, SC. Tân Liên cùng quý Phật tử tại Tịnh xá đã vấn an và thọ nhận sự sách tấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. Hòa thượng đệ nhất chứng minh cho biết rất quan tâm đến tình hình sinh hoạt tại các Tịnh xá ni trong giáo đoàn. Hòa thượng nhắn nhủ sư cô cần quan tâm đến việc sống chung tu học cùng chư Tôn đức Ni, tạo sự đoàn kết lục hòa trong đời sống già lam. Ngoài việc xây dựng các các công trình, sư cô cũng nên chú tâm vào việc tu tập và hành trì hằng ngày để tiến tu trên con đường đạo nghiệp.

Rời khỏi tịnh xá Ngọc Liên, đoàn đã đến Tịnh xá Ngọc Quý (Phan Thiết) do ĐĐ. Giác Thắng trụ trì và Tịnh xá Ngọc Ý (do ĐĐ. Giác Phục - Trụ trì), Tịnh xá Ngọc Lâm (do TT. Giác Lạc trụ trì) cả 2 tự viện đều tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Hai cơ sở này hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng ngôi Tam bảo.

Tuy nhiên với lòng bi mẫn của chư Tôn đức lãnh đạo giáo đoàn, đã không ngại xa xôi đến thăm và động viên chư Tăng cũng như có sự chỉ dẫn phù hợp để tiến độ công trình nhanh được hoàn thiện.

Ngay sau khi thăm và sách tấn chư Tăng tại Tịnh xá Ngọc Ý và Tịnh xá Ngọc Lâm. Đoàn du Tăng đến Tịnh xá Ngọc Thiền, Ni trưởng Mẫn Liên cùng Ni chúng đã đảnh lễ chư Tôn đức cùng phái đoàn. Hôm nay duyên sự tùng sự chư Tôn đức Lãnh đạo giáo đoàn đến thăm và cũng là ngày tưởng niệm 10 năm cố Đức Trưởng lão Hòa thượng Giác Dũng - Đệ tứ trưởng Giáo đoàn III viên tịch chư Ni tại tịnh xá đã thiết trí di ảnh cố Hòa thường và cung thỉnh chư Tôn đức lãnh đạo và chư Tăng chứng minh thọ nhận buổi cúng dường trai ngọ trưa hôm nay để phần nào tưởng nhớ giác linh cố Hòa thượng Ân sư viên tịch.

Được biết tịnh xá Ngọc Thiền trong thời gian tới sẽ tổ lễ Khánh thành tịnh xá sau nhiều năm xây dựng.

Kết thúc chuyến đi ngày thứ 3 thăm và sách tấn các tịnh xá tại TP. Phan Thiết và huyện Bắc Bình, chư Tăng đoàn hành đạo đã nghỉ ngơi Tịnh xá Ngọc Tâm Ni trưởng Đền Liên cùng Ni chúng và Phật tử cùng hân hoan khi đoàn hành đạo đến thăm. Lắng nghe sự chỉ dạy từ quý Ngài, phát nguyện tiếp tục nỗ lực tu tập theo gương hạnh Tổ, Thầy.

Đến 19h, là thời thuyết giảng kinh pháp đến quý thiện nam, tín nữ Phật tử tại đạo tràng tịnh xá Ngọc Tâm do HT. Giác Trong - Trị sự phó, Trưởng ban Hoằng Pháp giáo đoàn đã chia sẻ đến quý Phật tử để quý vị được hiểu sâu sắc hơn về giáo lý Phật đà cũng như mở mang về sự học hiểu chánh pháp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan