CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ngày thứ năm: Đoàn hành đạo Giáo đoàn III về đến các tịnh xá thuộc tỉnh Ninh Thuận

Ngày 18/3/2023, (nhằm ngày 27/2 năm Quý Mão), sau khi Khất thực hóa duyên với bá tánh tại khu vực Tịnh xá Ngọc Bảo (Tháp Chàm - Ninh Thuận) đoàn hành đạo tiếp tục lên đường đến các miền tịnh xá tại tỉnh Ninh Thuận dưới sự hướng dẫn của HT. Giác Hùng tiến về Tịnh xá Ngọc Uyển bắt đầu chuyến hành đạo ngày thứ 5 tại các tịnh xá khu vực Ninh Thuận và phía nam Khánh Hòa.

Đoàn hành đạo đã ghé thăm các ngôi Tịnh xá tại tỉnh Ninh Thuận như tịnh xá Ngọc Uyển do (NT. Thức Liên trụ trì) Ni trưởng đã hướng dẫn Ni chúng đảnh lễ chư Tôn đức, quý Ngài đã quan tâm trở về đạo tràng để thăm viếng và chỉ dạy khuyến tấn Ni chúng nơi đây và trao tặng Pháp bảo đến đạo tràng, Hòa thượng chứng minh đã có đôi lời khuyên nhũ Ni trưởng cố gắng tham gia sinh hoạt với Ni đoàn hơn nữa, rời tịnh xá Ngọc Uyển đoàn đã đến tịnh xá Ngọc Lộc do (SC. Lý Liên trụ trì), tịnh xá Ngọc Kỳ do (NT. Hải Liên điều hành Phật sự), tịnh xá Ngọc Viên do (ĐĐ. Giác Từ trụ trì) tại các đạo tràng chư Tôn đức đã dâng hương đảnh lễ Tam Bảo và trao tặng Pháp bảo đến với vị trụ trì tại trú xứ. Khi đến tịnh xá Ngọc Viên đã đến giờ Ngọ thọ trai nên đại đức trụ trì đã cung thỉnh quý Hòa thượng lãnh đạo cùng phái đoàn chứng minh cho buổi cúng dường ngọ trai trưa hôm nay do quý Phật tử xa gần tại tịnh xá Ngọc Viên dâng lên cúng dường quý chư Tôn đức.

Sau khi rời tỉnh Ninh Thuận đoàn đã đến các ngôi đạo tràng tại huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa thăm tịnh xá Ngọc San do (ĐĐ. Giác Chỉ điều hành Phật sự), tịnh xá Ngọc Vân tại huyện Khánh Sơn do (ĐĐ. Giác Minh Tuệ điều hành Phật sự), tịnh xá Ngọc Tuệ do (ĐĐ. Giác Nhãn điều hành Phật sự) ba ngôi tịnh xá Ngọc Vân và Ngọc Tuệ tọa lạc tại vùng núi Khánh Sơn đều mới được thành lập chưa lâu còn rất khó khăn và vất vả trong mọi công tác Phật sự do đó Hòa thượng chứng minh có lời chỉ dạy chư Tăng cố gắng năng nỗ trong mọi hoạt động Phật sự và cố gắng sinh hoạt trong ngôi nhà chung Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ các vị đều là những Tăng sĩ trẻ phải luôn luôn cố gắng phát triển noi gương Tổ thầy hành trì và hướng dẫn tín đồ Phật tử đi đúng chánh pháp.

Đoàn hành đạo đã ghé thăm Tổ đình tịnh xá Ngọc Hải (Cam Ranh - Khánh Hòa) đảnh lễ Tam Bảo và vấn an sức khỏe Hòa thượng Giác Y - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhị chứng minh Giáo đoàn III, trụ trì Tịnh xá.

TT. Giác Hành đã hướng dẫn tăng chúng đảnh lễ vấn an và đón nhận sự sách tấn từ chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn. Hòa thượng đệ nhất chứng minh cho biết các vị cần lưu tâm và trở về sinh các ngày lễ trọng của giáo đoàn, những hoạt động hành đạo như thế này cần tham gia. Và cố gắng đoàn kết hòa hợp huynh đệ với nhau chung sức chung lòng góp phần đưa Phật giáo tại tỉnh Khánh Hòa ngày một phát triển. Sau khi rời tịnh xá Ngọc Hải đoàn hành đạo đã đến tịnh xá Ngọc Qui do (TT. Giác Hành Trụ trì) tại đây Thượng tọa trụ trì đã nhất tâm cung thỉnh HT. Giác Trí quang lâm chia sẻ giáo Pháp đến với hơn 150 Phật tử với chủ đề "Tìm Hiểu Cội Nguồn" đại chúng rất hoan hỷ và vui mừng khi được Hòa thượng quang lâm chia sẻ giáo Pháp để quý Phật tử hiểu biết trên quá trình tìm hiểu chánh Pháp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan