CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tịnh xá Trung Tâm thông báo tổ chức cúng dường các Trường hạ PL.2566-DL.2022

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan